Demografi

7 december 2016

Ljusa framtidsutsikter tack vare invandringen

Bo Malmberg, professor i Kulturgeografi vid Stockholms universitet, författare till en rapport ”Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling” utgiven av Delegationen för migrationsstudier (Delmi).