Arbetsförmedlingen

4 april

Statlig närvaro avgörande om landet ska hålla ihop

Dan Hjalmarsson, ekonomie doktor, knuten till Handelshögskolan i Stockholm och tidigare generaldirektör vid myndigheten för Tillväxtanalys. Han har tidigare arbetat med frågor om den statliga förvaltningen på uppdrag av Ansvarskommittén och den senare Indelningskommittén.