Äldre

20 april

Traumatiserade äldre löper risk att feldiagnostiseras

Frida Johansson Metso, Leg psykolog, författare till nyutkomna ”När kriget är allt du minns – att lindra PTSD hos äldre” (Gothia Fortbildning) och projektledare för Stockholms-psykiatrin vid Transkulturellt centrum