Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

”Växande Stockholm kräver långsiktiga lösningar”

Stockholm växer snabbast av alla storstadsregioner i Europa och det kräver en långsiktigt hållbar planering, som inte fastnar i ideologiska låsningar. Därför är vi stolta över att vi i Alliansen, S, MP och V, har nått en blocköverskridande överenskommelse om den övergripande visionen och målen för den långsiktiga utvecklingen för Stockholmsregionen.

Publicerad: 8 juni 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Rätt hanterat kommer befolkningsökningen att stärka Stockholmsregionens attraktivitet, dynamik och tillväxt.”


Ämnen i artikeln:

RegionerStockholmBostadsbyggandeTransporterArlanda

Stockholms regionala utvecklingsplan, förkortad RUFS 2050, är Sverige största och mest omfattande regionplan.  Det övergripande målet i RUFS 2050 är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion där en stark ekonomi kombineras med en hållbar tillväxt och goda livsmiljöer. Planförslaget innebär en betydande ambitionshöjning i de gemensamma målsättningarna för ökat bostadsbyggande, en snabbare takt i omställningen till en klimatneutral region, smarta och yteffektiva transportlösningar i hela regionen och ett tydligt fokus på en tät, blandad, urban och attraktiv bebyggelse.

Den förväntade stora befolkningsökningen innebär liksom migrationen en historisk utmaning med att hantera bostadsbrist, trängsel och integration på arbetsmarknaden Det  är positivt att människor, familjer och företag söker sig till Stockholm och väljer att stanna här. Rätt hanterat kommer befolkningsökningen att stärka Stockholmsregionens attraktivitet, dynamik och tillväxt.

Förutsättningarna för jobbskapande och företagande kommer att vara avgörande för den framtida tillväxten, integrationen och möjligheterna att ställa om regionen till ett utsläppsfritt och klimatneutralt samhälle. Matchningen på arbetsmarknaden i regionen behöver bli bättre och flera branscher skriker efter folk, samtidigt som flera grupper står långt från arbete.  Fler arbeten behövs för att regionen ska kunna fortsätta växa och välkomna fler människor.

För första gången lyfter vi klimatpåverkan på det globala planet genom att tydligt adressera konsumtionsperspektivet. Många av de faktorer som påverkar miljö och hälsa hänger ihop med våra konsumtions- och produktionsmönster. RUFS 2050 lyfter också strävan mot en jämlik region som ett av planens huvudmål. En viktig del är att motverka de ökade skillnaderna i folkhälsa. Landstinget bedriver idag ett offensivt klimatarbete och arbetar exempelvis för att stärka vårdcentralerna och tandvården i utsatta delar av regionen. Mer måste dock göras från samtliga aktörer i regionen och vi behöver samarbete för att jobba med de här frågorna på smarta och effektiva sätt.

Att tillväxtperspektivet lyfts upp i förslaget för RUFS 2050 är något vi anser är viktigt och en av de viktigaste förutsättningarna för Stockholmsregionens attraktion för internationella företag och högspecialiserad kompetens är flyget. Här har Arlanda en särställning som Sveriges viktigaste flygplats och ett nav för direktlinjer till stora delar av världen. Både Stockholm och Sverige tjänar på ett starkare Arlanda som bättre kan konkurrera med stora europeiska flygplatser, därför behöver regeringen fatta nödvändiga beslut i frågan om Arlandas framtid. Samtidigt behöver vi fortsätta att arbeta hårt för att minska flygets ekologiska fotavtryck.

Genomförandet och användbarheten av en regional utvecklingsplan avgörs av förankringen hos de politiska partierna, kommunerna och andra regionala aktörer. Det är därför positivt att det finns en politisk samsyn mellan allianspartierna och Socialdemokraterna, Miljöpartiet  samt Vänsterpartiet Vi ser framför oss att den utställning och remissrunda som nu kommer att genomföras ska skapa en likartad samsyn med kommuner och andra aktörer kring regionplanens utformning och dess genomförande.

Många av utmaningarna för regionen kan bara lösas av kommuner eller staten. Tät och hållbar stadsplanering är en kommunal kompetens.  Men för att lyckas är samordning avgörande. Från landstingets sida så kommer vi bidra genom att samordna, sammanföra parter, och peka på de behov som vår region har. Med politisk enighet kring den övergripande visionen och målen i planförslaget vill vi markera vikten av att statens aktörer tar Stockholms behov på allvar. Hela Sverige stöds av en stark och hållbar tillväxt i Stockholm.

Stockholmsregionen byggs starkt av samarbete. Bara genom samsyn mellan politiska partier, landsting, kommuner och regionala aktörer kring regionens utveckling så kan vi föra Stockholm framåt med reformer, investeringar och tillväxtmöjligheter för alla stockholmare

Gustav Hemming, regionplaneringslandstingsråd (C), ordförande tillväxt- och regionplanenämnden

Nikolina Bucht, förste vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden (M)

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), 2:e vice ordförande tillväxt och regionplanenämnden

Tomas Eriksson, gruppledare Miljöpartiet tillväxt- och regionplanenämnden

Mattias Lönnqvist, gruppledare Liberalerna tillväxt- och regionplanenämnden

Lennart Nilsson, gruppledare Kristdemokraterna Tillväxt och regionplanenämnden

Anna Sehlin, gruppledare Vänsterpartiet tillväxt- och regionplanenämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev