Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

Stora regioner nödvändiga för framtidens sjukvård

Civilminister Ardalan Shekarabis besked om att det är en dags att slå ihop dagens landsting till större regioner är ett steg i rätt riktning. På det sättet skapas resurser och möjligheter att driva en bättre hälso- och sjukvård och mer offensiv regional utveckling, anpassad efter de utmaningar som ett framtida Sverige ställer.

Publicerad: 24 mars 2015, 12:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill minska antalet landsting.


Ämnen i artikeln:

RegionerRegionalpolitik

Regeringen ger nu klartecken till en ny regionreform med stora regioner som ska ersätta dagens landsting. Det är ett positivt besked. Regering och riksdag bör i bred samverkan fatta beslut om detta och verka för att nya regioner sjösätts under nästa mandatperiod.

Jag har i egenskap av fristående debattör i artiklar och via kontakter med tidigare och nuvarande regering påtalat behovet av rejäla strukturförändringar i den offentliga maktstrukturen och maktutövningen i decentraliserad riktning från stat till regional nivå. I den kontexten bör Sverige skapa en regionstruktur som är hållbar i framtiden och möjlig att utveckla innehållsmässigt.

Regionreformen måste göra skillnad i förhållande till dagens struktur. En ny regionreform kan inledas med indelning av Sverige i tillräckligt stora regionala områden, i så kallade storregioner. Det kan bli första steget i en regionreform, det vill säga att skapa en regionstruktur för Sverige. Det är vad regeringen via civilministern Ardalan Shekarabi (S) i sin artikel på DN Debatt 23 mars nu meddelar ska ske.

Regeringen tillskjuter inom kort resurser som ska stödja arbetet ute i landet med bildandet av nya storregioner, något som även jag efterlyst. Senast i december 2017 bör beslut fattas om ändrad landstingsindelning för att en eller flera regioner ska kunna bildas den 1 januari 2019 , skriver Shekarabi. Dagens sjukvård får med reformen och storregioner stordriftsfördelar och möjlighet att driva en mer kostnadseffektiv och verksamhetsutvecklande hälso- och sjukvård. Med en resursoptimerad syn kan positiva förändringar ske i både kvalitetsmässig och ekonomisk riktning.

Regeringen avser i första skedet av regionreformen inte i nämnvärd omfattning ändra i uppgifts- och ansvarsfördelningen eller maktförhållandet av innehåll och ansvar för politik inom stat, regioner och kommuner, något som jag menar blir helt avgörande för den framtida regionala utvecklingen i hela Sverige.

Det sistnämnda är viktigt och avgörande för en framtida regionreform, där tanken att decentralisera stora delar av inrikespolitiken till framtida storregioner finns. Det kan en kommande regering genomföra i ett andra steg i processen med en regionreform, som då skapar de optimala förutsättningarna i Sverige för regional utveckling.

Där är vi inte ännu, men det viktiga är att Sverige nu tar steg i rätt riktning. Det blir helt avgörande inför framtiden och de utmaningar som då ställs.

Jerry Nilsson, debattör, Gällivare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegionerRegionalpolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev