måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

Shekarabi: Statliga jobb ska finnas i hela Sverige

Många orter har sett statliga tjänster försvinna när myndigheter okoordinerat flyttat sina kontor till Stockholm eller andra större städer. Det visar att styrningen av myndigheterna inte längre är anpassad till samhällsutvecklingen, och det kan vi inte stillatigande acceptera. Regeringen ska därför ta ett tydligare grepp över myndigheternas lokalisering för att garantera en närvaro i hela landet.

Publicerad: 13 maj 2015, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen kommer inte att stillatigande se på när klyftorna växer i vårt land.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

RegionalpolitikStorstäderFörvaltningArbetsmarknadEffektiviseringEtt delat land

Vi lever i en tid av förändring. Människor flyttar i allt högre takt in mot storstäderna vilket gör att Sverige i dag har Europas snabbaste urbaninseringstakt. Det skapar stora utmaningar vad gäller sysselsättning och service. Storstäder växer snabbare än väntat, vilket gör att samhällsservicen ibland inte hinner byggas ut i den utsträckning människor önskar. På mindre orter förvinner goda grannar och service som tidigare tagits för given har upphört. Tidigare livfulla samhällen kämpar för varje enskilt arbetstillfälle. Vi kan inte acceptera en samhällsutveckling där delar av landet lämnas på efterkälken.

I min roll som civilminister har jag sedan i höstas träffat många kommunföreträdare och besökt många av Sveriges kommuner. Jag har lyssnat till de utmaningar som finns runt i landet och jag ser de effekter som urbaninseringen medför. Det är uppenbart att något behöver göras. Här måste staten spela en aktiv roll för att hålla ihop vårt samhälle – inte splittra det.

Tidigare S-regeringar satsade stort bland annat på utlokaliseringar av myndigheter för att vända utvecklingen. Utmaningen visade sig dock vara större än vad vi kunde överblicka. Utvecklingen under de senaste åtta åren med borgerlig regering gick dessvärre åt andra hållet.

Många är de röster i dag som säger sig vilja värna landsbyggden och de mindre orterna. Under de åtta år Centerpartiet satt i regeringen blev dock de statliga jobben fler i Stockholms län. Samtidigt försvann 297 statliga jobb mellan 2006 och 2014 i Annie Lööfs Jönköpings län. Även många andra län har sett de statliga jobben bli färre. I de debatter jag har med Centerpartiet är dock självkritiken totalt frånvarande, liksom förslagen på lösningar. Den landsbygd man säger sig vilja värna har man lämnat åt sitt öde de senaste åtta åren.

Sverige har en lång tradition av självständiga myndigheter. Det har tjänat det här landet väl på många sätt. Dock ser vi att regeringens styrning av myndigheterna inte har varit anpassad efter samhällsutvecklingen. Det har fått icke önskvärda effekter för landet som helhet.

Regeringens uppfattning vad gäller frågan om myndigheters lokalisering är att det ska råda balans mellan närvaro och effektivitet. Det är inte ändamålsenligt om enskilda myndigheter förändrar sin organisation utan hänsyn till om andra myndigheter på samma ort också drar ner sin lokala närvaro. Den senaste tidens uppmärksamhet kring bland annat Skatteverkets omlokaliseringsplaner och reaktionerna på detta är något vi måste ta på allvar.

Jag kan konstatera att det har saknats ett helhetstänk. Myndigheterna har gjort det som förväntats av dem. Ansvaret vilar på regeringen att ställa om inför de utmaningar vi har att hantera. Vi måste bort från ett läge där varje myndighet agerar utan hänsyn till hur övriga myndigheter planerar. Vi behöver en högre grad av samverkan mellan myndigheterna i dessa frågor, och därför måste staten förtydliga de principer som ska gälla för lokaliseringen.

Efter åtta år då utvecklingen gått åt fel håll är det nödvändigt att börja med att ta fram den helhetsbild som tidigare saknats av hur myndigheterna arbetar med lokaliseringsfrågan. Regeringen har stort förtroende för myndigheterna, men det är inte rimligt att som den förra regeringen avsäga sig helhetsansvaret för utvecklingen.

I dag onsdag fattar regeringen därför beslutet om att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp hur statliga myndigheters beslut om lokalisering påverkar närvaron i hela landet. Utifrån detta underlag är regeringen beredd att tydliggöra de principer som gäller för myndigheternas lokalisering.

Regeringen kommer inte att stillatigande se på när klyftorna växer i vårt land. Det är dags att ta verkligt ansvar för att hålla ihop Sverige.

Ardalan Shekarabi, Civilminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev