söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

”Nu bildar vi Region Stockholm”

Det finns i dag en olycklig kraftsplittring på regional nivå i Stockholm. Storstadsregion har fantastiska möjligheter men också stora utmaningar som kräver gemensamma ansträngningar från stat, landstinget och länets 26 kommuner. Därför ansöker vi nu om att bilda Region Stockholm.

Publicerad: 10 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Landstinget har frågat länets 26 kommuner och en klar majoritet är positiv till en gemensam region - negativa är Stockholms Stad och Danderyd.


Ämnen i artikeln:

RegionerNäringslivsklimatRegionalpolitikStockholm

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande storstadsregion. Vi har fantastiska möjligheter men också stora utmaningar, som till exempel bostadsförsörjning, växande trängsel i trafiken, kampen för kraftigt minskad klimatpåverkan samt det ständiga arbetet för att försvara Stockholms roll som världsledande innovativ region inom både IT och Life Science. Dessutom krävs samverkan för att invånare från världens alla hörn ska kunna möta det stora behovet av arbetskraft och kompetens.  Det är frågor som vi tillsammans måste lösa för att säkra både Stockholmsområdets och Sveriges välfärd.

Ansvaret för att lösa dessa utmaningar kräver gemensamma ansträngningar från stat, landsting och länets 26 kommuner. För närvarande finns det emellertid en olycklig kraftsplittring på regional nivå mellan ett landsting som har tunga uppdrag i kollektivtrafik, forskningssamarbete och regionplanering samt en länsstyrelse som har ansvar för infrastrukturplanering, kompetensplanering, tillväxt och regional utveckling.

Vi vill därför att Stockholms län följer övriga Sveriges exempel och blir en formell region. Därmed skulle ansvaret för att samordna de regionala insatserna för länets utveckling samlas på en hand och en bättre, starkare och tydligare samarbetspart för kommunerna, akademierna och näringslivet skapas. Därför kommer vi i Stockholms läns landsting nu att gå vidare med en ansökan om att bilda region av Stockholms län. Det är viktigt att notera att det här är en helt annan fråga än regeringens förslag att på sikt slå samman Stockholms län med Gotland.

Vårt mål som landstingsföreträdare är att värna Stockholmsregionens livskvalitet, tillväxt, miljö och attraktivitet - det som är våra främsta konkurrensfördelar på en allt rörligare världsmarknad där produkter, företag och branscher utsätts för ett konstant förändringstryck. Snabba omvärldsförändringar kräver ett mer snabbfotat styre i Stockholmsregionen vilket förutsätter att det finns ett folkvalt organ med ett starkt regionalt mandat som tar en tydlig ledarroll. Det är paradoxalt att det län som har det i särklass största behovet av regional koordinering är det sista att ta steget mot ett större lokalt självbestämmande.

Regionfrågan är en betydelsefull förvaltningsreform som stärker kommunernas och landstingets möjligheter att möta invånarnas behov. Genom att det regionala utvecklingsansvaret överförs från statliga länsstyrelsen till den folkvalda regionen ökar öppenheten, handlingskraften och ansvarsutkrävandet i det politiska beslutsfattandet. Detta stärker även kommunernas möjligheter att påverka regeringen i frågor av stor lokal betydelse genom att samverka med den nya regionen. Regionen kan utgöra en tydlig samarbetspart för Storstockholms kommuner när det kommer till bostadsbyggande, grön energipolitik, miljövänliga transporter, högre utbildning och forskning, stadsutveckling och landsbygdsutveckling samt tillgång till grönområden.

Landstinget har under året ställt frågan till vårt läns 26 kommuner och en klar majoritet är positiva. Endast två kommuner uttryckte sig negativt i samrådet, Stockholms stad och Danderyd, och ett fåtal valde att inte ta ställning. I landstinget har vi under snart tre mandatperioden haft en klar politisk majoritet för att bilda region, samtidigt som både regeringen och våra partier i riksdagen är positiva till fler regionbildningar.

Vi vill gärna understryka att en regionbildning är ett led i att stärka samarbetet i Stockholmsregionen. Ingen makt tas från kommunerna. Tvärtom är vår fasta ambition att samverkan med kommunerna ska stärkas och ges tydligare form än den de har i dag med två olika regionala organ.

Med kommunsamrådet och kraftig och över flera val stor och hållbar landstingsmajoritet i ryggen kommer Stockholms läns landsting att besluta om att ansöka om regionbildning den 13 december. Då kan vi tillvarata den fulla utvecklingskraften i regionen och bygga ett mer hållbart och än attraktivare Stockholm där människor trivs och där människor och företag från hela världen vill etablera sig.

Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd (C), Stockholms läns landsting

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, gruppledare (KD), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev