Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

M: Därför säger vi nej till Region Stockholm

För att en ombildning till Region Stockholm ska bli lyckad krävs att alla är med på tåget. I dag säger bland annat Stockholms Stad, den i särklass folkrikaste kommunen, nej. Dessutom anser vi att tidpunkten är fel med tanke på regeringens planerade storregioner.

Publicerad: 11 november 2016, 10:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utan Stockholms stad är det, enligt debattören, svårt att förankra en ombildning till Region Stockholm.


Ämnen i artikeln:

RegionerStockholmModeraterna

REPLIK I debattartikeln ”Nu bildar vi Region Stockholm” presenterar mina tre Allianskollegor i Stockholms läns landsting sina skäl för att Stockholms läns landsting ska ombildas till Region Stockholm. För mig och Moderaterna är frågan inte lika självklar. Frågan om regionbildning för Stockholms läns landsting handlar om det sakliga innehållet, men också om tidpunkt och förhållandet mellan en blivande region och de kommuner som ingår i regionen. Det finns invändningar att göra på båda områdena.

Hela frågan om regionombildning är för Stockholms del rätt begränsad. Vi har redan i dag en mängd undantag och specialregleringar som gör en formell övergång till region mindre avgörande än på andra håll i landet. Flera av de kompetenser som på andra håll i landet förs över från länsstyrelsen vid en regionbildning har landstinget i Stockholm redan i dag.

Om det alls ska vara lönt att genomföra en sådan organisationsförändring måste man därför fråga sig hur en reform ska kunna bli lyckad. En viktig del är såklart att alla är med på tåget. I svaren på landstingets remiss till kommunerna i Stockholms län framgår att det finns obesvarade frågor och farhågor från många kommuner. Även om de kommuner som är positiva till regionbildning är fler till antalet, återstår många andra som ser problem. Bland dessa märks i första hand Stockholms stad, länets och landets folkrikaste kommun. Stockholm har i sitt svar vädjat till landstinget att avvakta med regionbildningen.

Vår uppfattning är att en ombildning till region kräver en bred uppslutning för att bli lyckad. Utan Stockholms stad, med dess särställning bland länets kommuner, ser vi svårigheter med förankringen. Innan kommunernas frågor har besvarats och det finns ett brett folkligt stöd för ombildning till region ser vi inte att det finns rätt förutsättningar att gå vidare med frågan.

Det finns också ytterligare skäl att inte gå vidare med en regionansökan i nuläget. Regeringens omdiskuterade planer att indela Sverige i storregioner kommer med stor säkerhet att påverka de organisatoriska förutsättningarna för Stockholms läns landsting. Trots att frågorna formellt inte är kopplade till varandra, bör landstinget därför invänta besked om hur riksdagen ställer sig till den mer övergripande frågan om storregioner.

Även när det gäller förändringen i sig ser vi problem. Vi moderater är starka anhängare av subsidiaritetsprincipen - tanken att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Beslut ska fattas på ett för invånarna begripligt och transparent sätt. Här ligger bevisbördan på dem som vill genomföra en förändring. Det är för oss svårt att se på vilket sätt en regionbildning gör besluten mer lättbegripliga eller för besluten närmare invånarna i Stockholms län.

Även om vi alltså inte kommer till samma slutsats som övriga allianspartier har vi en gemensam uppfattning om processen. Oavsett vilken organisationsform landstinget väljer att anta, är det viktigt att beslutet efter att det har fattats följs upp och genomförs på rätt sätt, med bred uppslutning av landstingets företrädare. Frågan kommer nu att avgöras genom majoritetsbeslut i fullmäktige och där kommer Moderaterna att rösta för att avslå förslaget om att lämna in ansökan om regionbildning. Vårt parti är däremot naturligtvis berett att följa fullmäktiges beslut och bidra till att en eventuell omvandling till region blir så bra som möjligt, om och när den än blir av.

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd och gruppledare (M) i Stockholms Läns Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev