måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

Folkvalda tappar makt till politisk elit

Publicerad: 11 februari 2015, 23:15

Fullmäktige blir väl vad vi ledamöter gör det till, säger nyvalde Mases Nalbandyan (S).

Rekordmånga nya politiker tar nu plats i landets fullmäktige efter höstens val. Men demokratiexperter varnar för att en politisk elit håller på att ta över - elitpolitiker och topptjänstemän kör över de folkvalda.

Ämnen i artikeln:

LokalpolitikRegionalpolitikKommunval

Dagens Samhälle har kartlagt de nya folkvalda i kommunernas och landstingens fullmäktige efter höstens val. Omsättningen är rekordstor, hälften av ledamöterna har bytts ut.

En liten föryngring, lite fler kvinnor. En spännvidd i kommunfullmäktige mellan sextio 18-åringar och en 93-åring, Mai Lönnqvist (M) i Solna. Lägre medelålder och fler kvinnor i landstingen än i kommunerna.

Den allra största omsättningen noteras från Nora. Fullmäktiges yngste ledamot Mases Nalbandyan (S), 20 år, är medveten om synen på det forum han valts in i som ett transportkompani för redan fattade beslut.

– Men det hänger på en själv också. Fullmäktige blir väl vad vi ledamöter gör det till.

Den åsikten får stöd av experter (se artikel i tidningen, nr 6/2015, du kan prova en prenumeration gratis här). Att kommunens formellt högsta beslutande organ skulle behöva en rejäl boost har dock ett antal demokratiutredningar lyft fram.

Den senaste av dem leds av Olle Wästberg, tidigare riksdagsledamot (FP), stats­sekreterare, chefredaktör med mera. Han varnar för maktkoncentration, professionalisering och elitisering i kommunpolitiken.

– Färre personer beslutar mer. Det är oerhört tydligt att kommunstyrelsens ordförande blir allt starkare och mer betydelsefull, samtidigt som det finns ett stigande missnöje bland vanliga fullmäktigeledamöter.

Höstens val har snarast förstärkt de här tendenserna, enligt Olle Wästberg. Det blev ett rörigare politiskt landskap med fler breda och ovanliga styrande koalitioner.

– Det ledde till en rad partiöverenskommelser på hög nivå. Vi får fler heltidsarvoderade politiker.

Utredningen ser bland annat över just fullmäktiges ställning. Betänkandet kommer i december. Också den förra demokratiutredningen, med Stig Nyman (KD) som ordförande, såg problemen:

Allt färre beslut fattas i fullmäktige, en rad viktiga frågor delegeras till nämnder och styrelser, många sammanträden har till och med ställts in. Den bilden tecknades i betänkandet Vital kommunal demokrati 2012.

När SCB undersökte hur ledamöterna själva såg på saken under den förra mandatperioden var bilden de tecknade tydlig. Tjänstemännen och kommunstyrelsens ordförande hade för mycket inflytande, de själva alldeles för lite.

Kommunforskaren David Karlsson skriver tillsammans med kollegan Mikael Gilljam just nu på en rapport om maktkoncentration till den nya demokratiutredningen.

– Kommunstyrelsens ordförande har blivit alltmer lik en lokal statsminister, både när det gäller maktkoncentration och ansvaret att hålla ihop en regerande koalition. Ibland bildas en elit av toppolitiker och ledande tjänstemän.

En snabbt växande grupp i kommunerna och landstingen är de politiska sekreterarna, som bidrar till professionaliseringen. Förra mandatperioden fanns det drygt 500. Nu ser det ut att bli fler.

I Tyresö finns i dag tolv politiska sekreterare. Det handlar om sex heltider som är uppdelade på tolv personer och åtta partier. Efter valet i höstas kom man överens om att dubbla från de tidigare tre tjänsterna.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) anser att de är viktiga när politiken blir alltmer komplex.

– I en region som Stockholm är det svårt att verka utan att ha det stödet runt sig.

Han är medveten om att det kan vara svårt för en vanlig fullmäktigeledamot att hänga med när proffsen blir fler.

– Det finns en risk, men de politiska sekreterarna bidrar ju också så att den vanliga fritidspolitikern får tillgång till bättre underlag.

Under många år har Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) drivit frågan om att vitalisera och stärka fullmäktige. Nu har SKL:s avgående ordförande Anders Knape (M) själv blivit ordförande i fullmäktige i sin hemkommun Karlstad, där han tidigare var kommunalråd.

Han har ett tydligt råd till den som är nyvald fullmäktigeledamot: Var aktiv i ett tidigt skede, vänta inte till själva fullmäktigemötet.

– Man ska vara med tidigt i processerna. Man utövar mer makt som fullmäktigeledamot genom att vara aktiv på gruppmöten före kommunstyrelsen och fullmäktige än när man sitter i själva fullmäktigesalen. Det är inte minst viktigt eftersom vi fått en professionalisering av politiken.

Den unge nye ledamoten Mases Nalbandyan i Nora är inne på samma tankar som Anders Knape.

– Man behöver inte vara proffs för att påverka.

Han lägger samtidigt också ett helt annat perspektiv på hela frågan om inflytande och makt och elit, utifrån att han själv är född och uppvuxen i Irak.

– Här lever vi trots allt i en demokrati. Där hade vi en ledare som vi skulle följa till varje pris, sade man emot hamnade man i fängelse. I bästa fall överlevde man. Den elit som hade mest makt var den som hade mest vapen.

MER MATERIAL I TIDNINGEN: Konsulten Axel Danielsson har ett tydligt budskap till alla folkvalda: ”Skärp er, styr eller avgå!” Beställ en prenumeration här.

Johan Delby & Magnus Wrede, reportrar

De har flest kvinnor och unga bland de nyvalda

Andel kvinnor, åldersfördelning och andel nyvalda i fullmäktige

https://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/misc/politikermakt.pdf

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev