Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

Färre och större regioner gör Sverige starkare

Det är dags för Sverige att lämna 1600-talsindelningen – befolkningsstruktur, levnadsmönster och samhällsekonomi skiljer sig vitt från vad som gällde då. Dagens internationella konkurrens, den demografiska utvecklingen, människors och företags ökade rörlighet, ny kunskap och teknik kräver helt enkelt en ny samhällsindelning.

Publicerad: 12 maj 2015, 11:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Regioner

Det är ett välkommet förslag som civilminister Ardalan Shekarabi kommer med. En ny regionreform ska från och med 2019 minska antalet landsting. De stora utmaningar som vårt samhälle i dag står inför kräver nya lösningar och en ny struktur. Statlig, regional och kommunal organisation måste svara mot människors och företags behov. Myndigheters service ska vara funktionell och lättillgänglig i hela landet.

De flesta samhällsfrågor berör mer än bara ett län. Arbetsmarknad och näringsliv, hälso- och sjukvård, forskning och utbildning är exempel på det. Medborgarna rör sig i dag över större geografiska områden än tidigare. Det har blivit allt vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan, och behovet av samverkan över länsgränserna kring infrastruktur och kollektivtrafik växer.

Hälso- och sjukvården har en intensiv utveckling när det gäller både kunskap och teknik, men de flesta landsting har i dag en volym som ofta är för liten för att kunna göra de mest optimala investeringarna i vård och forskning. Det påverkar i sin tur kompetensförsörjningen negativt, och det är ett stort och växande problem för oss.

Det är nödvändigt att skapa regionala organisationer som bättre motsvarar den moderna människans behov och förväntningar – för att det ska bli bättre både nu och i framtiden när det gäller jobb, tillväxt och miljö, hälso- och sjukvård och annan service.

Det är därför positivt att vi nu har en regering som tar ansvar i frågan och tydligt vill möta landstings och regioners perspektiv. Det förtjänar att påpekas att en storregionreform också måste innebära att de statliga myndigheterna organiseras på ett mer ändamålsenligt sätt.

Regionreformerna som gjort Västra Götaland och Region Skåne till storregioner är framgångsrika, men de har inte fått efterföljare. Storstadsregionerna springer ifrån oss andra - men det behövs tillväxt i hela Sverige! För att åstadkomma det, krävs kraftfullare förutsättningar för landstingen - i form av ett starkare ekonomiskt underlag och mer befolkning.

LÄS MER: Nya regiongränser hindrar vårdens utveckling. 

Redan för tio år sedan fanns tankar på att antalet län och landsting borde minska. Ansvarskommittén lämnade sitt slutbetänkande 2007 och drog då slutsatserna att det i en region bör finnas drygt en miljon invånare, universitet, universitetssjukhus och en rimligt sammanhållen och logisk arbetsmarknad. De flesta remissinstanserna var positiva till förslagen, och många landsting upplevde behovet av en modernare karta. Under 2008 kom flera ansökningar om sammanläggning av landsting, men inte mycket hände.

Alltsedan dess har ambitionen i Örebro län varit att bilda en större regionkommun med några av våra grannlän. Vi har dock ännu inte nått ända fram, utan vi har bildat en egen regionkommun från och med 2015, där vi tagit över det regionala utvecklingsansvaret för länet. Samtidigt är vi en del i en utveckling där landsting och regioner knyts allt närmare samman i hälso- och sjukvård, forskning och utbildning.

Region Örebro län är en av de nya regionerna som har länsgränsen som regiongräns. Här finns både tillförsikt och starka ambitioner om såväl arbetsmarknadstillväxt som hållbar utveckling och en blomstrande kultur. Med direktvalda politiker får vi starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna. Det regionala tillväxtarbetet för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling är oerhört viktigt och kräver bredare insatser.

Tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen, universitetet, företagarna, den ideella sektorn och medborgarna ska vi utveckla arbetsmarknaden och skapa allt bättre förutsättningar för fler jobb i regionen. Vägar och järnvägar slutar inte i vårt län, utan kopplar oss samman med omvärlden. Jobben finns inte längre bara nära den egna bostaden. Vårdens insatser och möjligheter har utvecklats enormt – så mycket mer går att göra, men kostnaderna ökar också därefter.

För att effektivare arbeta för regional tillväxt och finansiera högspecialiserad vård och samtidigt ha demokratiskt inflytande behövs färre och större regioner. Fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en hållbar framtid och ökad välfärd och trygghet. Det kan vi åstadkomma tillsammans: staten i nära samarbete med regioner, landsting och kommuner.

Färre och större regioner innebär helt enkelt att bygga ett starkare Sverige – för det vi står för, nationellt och internationellt.

Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande (S) Region Örebro län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regioner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev