Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

Enighet mellan blocken: Bilda Stockholmsregion!

Nu tar vi ställning för en regionbildning i Stockholm – för stärkt tillväxt och ett förbättrat beslutsfattande, skriver företrädare från M, FP, KD, C, S samt MP.

Publicerad: 30 september 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En regionbildning i Stockholm måste ske i samförstånd med kommunerna.


Ämnen i artikeln:

RegionerStockholmFörvaltningTillväxt

Stockholm är en av de städer som växer snabbast i Europa, vilket innebär stora tillväxtmöjligheter men även utmaningar när det gäller sociala skillnader, bostadsbrist, bristande framkomlighet, kollektivtrafikkapacitet och markanvändning. Det är stora frågor som kräver en regional överblick och samarbete över kommungränserna i ett län som består av en arbetsmarknad, uppdelad på 26 kommuner.

Vårt mål är att värna Stockholmsregionens livskvalitet, tillväxt, miljö och attraktivitet som är Stockholmsregionens främsta konkurrensfördelar på en allt rörligare världsmarknad där produkter, företag och branscher utsätts för ett konstant förändringstryck.

Därför anser vi att det är dags att påbörja processen i syfte att ansöka om att bilda region för att stärka och modernisera beslutsfattandet i stockholmsregionen, på samma sätt som i flera andra delar av vårt land.

Vår målsättning är att en regionbildning ska stärka öppenheten kring beslutsfattandet i regionala utvecklingsfrågor och därmed göra det lättare och tydligare för kommuner att påverka regionens framtid. Genom en regionbildning kan vi skapa tydligare beslutsstrukturer i och med att det regionala utvecklingsansvaret överförs från statliga länsstyrelsen till regionen med politiker valda av regionens invånare.

Att vara en region innebär även att Stockholm blir en starkare part i EU-sammanhang och vi får en möjlighet att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Samtidigt kommer kommunernas beslutskompetens inte att påverkas.

Under sommarens budgetfullmäktige i Stockholms läns landsting fattades beslut om att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om regionbildning i samarbete med länets kommuner.

Avsikten med en regionbildning måste vara att skapa en större enighet i regionen och det är inte något som landstinget gör på egen hand, utan det måste ske i samförstånd med kommunerna. I själva verket kan kommunerna sägas vara de främsta aktörerna i många av de processer som stärker en region, vad gäller näringslivsklimat, beslut om infrastruktur och bostadsbyggande.

På kommande landstingsstyrelsesammanträde fattar vi ett gemensamt beslut om att sända ut en remiss om regionbildning med sikte på att i dialog med länets kommuner komma överens om formerna för en möjlig regionbildning 2018. Det är ett nödvändigt första steg för att kunna förändra hur och av vem beslut som rör hela regionen fattas.

I samband med det bjuder Stockholms läns landsting in kommunerna i länet till dialog i frågan. Det är ett viktigt steg för att se till att alla får komma till tals i det kommande arbetet där de parter som berörs av beslutet har möjlighet att vara med och påverka. Det är när kommunernas svar och synpunkter har kommit in som processen kan gå vidare.

Den region vi nu vill diskutera kommer inte att omfatta ett större geografiskt område än Stockholms län. Stockholmsområdet är tillräckligt stort för att bilda en funktionell region och en regionbildning medför stora vinster oavsett storlek.

Men det är viktigt att understryka att en regionens gränser inte sätter gränser för samarbete. Samarbete med övriga Mälardalen är i detta sammanhang extra viktigt då vi i många delar är beroende av varandra, inte minst när det gäller utbildning, arbetsmarknad och kollektivtrafik.

Inom såväl bostads- som arbetsmarknad, för kollektivtrafik och utbildning, behöver Stockholmsregionen samarbeta. Vårt mål är att patienter, resenärer och invånare i alla tänkbara roller ska ha en enkel vardag där det går att bo på en plats och arbeta på en annan, att kunna söka sjukvård där det passar bäst och enkelt bilda nätverk över ett än större område.

I arbetet med att främja sådana samarbeten för invånarnas bästa hoppas vi att en regionbildning i dialog med kommunerna ska kunna bidra till ett bättre beslutsfattande och ökad tydlighet.

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd och gruppledare (M) i Stockholms Läns Landsting

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, gruppledare (KD), Stockholms läns landsting

Gustav Hemming, gruppledare (C)

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Susanne Nordling, gruppledare (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News