Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

En levande landsbygd kräver levande service

Lokal service är förutsättningen för att företag ska kunna etablera sig och utvecklas på landsbygden, vilket är en avgörande faktor för tillväxt och attraktionskraft. För att säkra samhällsservicen på landsbygden behövs ett nytt system med minst 500 servicepunkter runtom i Sverige.

Publicerad: 14 augusti 2014, 11:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RegionalpolitikTillväxt

Alla som bor i Sverige ska ha rätt till service, oavsett var de bor. För att kunna leva ett fullgott liv med chans till försörjning och en hög livskvalitet krävs skolor, post, apotek, affärer och andra nödvändigheter. Inriktningen för samhället måste vara att ge landets alla medborgare en likvärdig tillgänglighet till service. Med likvärdig menas att servicen utgår från medborgarnas behov och att den organiseras och utförs utifrån de lokala förhållandena.

Lokal service är också förutsättningen för att företag ska kunna etablera sig och utvecklas på landsbygden, vilket är en avgörande faktor för tillväxt och attraktionskraft. Därför behövs en hållbar serviceinfrastruktur över hela landet. Men servicen på den svenska landsbygden har urholkats under många år. När skolan eller bensinstationen läggs ner, drabbas ofta även taxi, butiker, frisörer och annan service i en nedåtgående spiral. Enligt en färsk undersökning från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) tycker 81 procent av väljarna utanför större städer att utvecklingen för vardagsservicen på landsbygden går åt fel håll.

Vi menar att samarbete är grunden för framtida lokala servicelösningar. Så kallade servicepunkter sprids nu i hög takt runt om på landsbygden. Syftet med dessa är att återföra en del av den offentliga servicen som har försvunnit från landsbygden och utveckla den i nya former. Servicepunkter kan innehålla allt från utrymmen för möten med handläggare, rehabilitering och blankettservice till utkörning av varor och medborgarkontor. I stort sett allt som bygdens invånare känner att de behöver! I dag finns cirka 50 servicepunkter på landsbygden – men det behövs minst 500 servicepunkter i Sverige. De ska byggas ut i ett samspel mellan byarna och kommunen och med möjlighet till statlig basfinansiering.

Ett projekt för lokala hållbara servicelösningar som drevs i 15 orter över hela Sverige fram till 2011 drog slutsatsen att samarbete mellan ideella, offentliga och kommersiella krafter var nödvändigt för att ge en servicepunkt långsiktig livskraft. Kommunen har en nyckelroll i det samarbetet, slog projektet också fast.

De servicepunkter som redan finns bygger till största delen på lanthandeln. En undersökning som Hela Sverige ska leva gjort visar att lanthandlarna lever ett osäkert liv. Fyra av tio är tveksamma till att deras butik kommer att finnas kvar om fem år. Förutom att ge service till invånarna stärker servicepunkterna även lanthandelns existens och bidrar till en mer vital landsbygd. På en servicepunkt kan utbudet dessutom utökas med marknadsföring och försäljning av lokala produkter, turistinformation med mera. Allt detta bidrar på ett konkret sätt till att hela Sverige kan leva.

Landsbygden är beroende av politiska beslut på alla nivåer från kommunen till EU. Mycket kan vi i byarörelsen själva göra, med egna krafter. Men ytterst styrs utvecklingen av politiska beslut och åtgärder. Det är ett växelspel mellan vårt engagemang och de nödvändiga politiska besluten.

Inför valrörelsen kommer vi att presentera ett antal konkreta förslag för en levande landsbygd till våra politiker. När det gäller service föreslår vi följande:

- En lägsta acceptabla nivå på samhällsservice som varje invånare i Sverige ska ha tillgång till oberoende av bostadsort ska slås fast. Vi har kunskapen och rätt nätverk och åtar oss att ta fram ett förslag.

- Anslå 150 miljoner per år av statliga medel för etablering och drift av 500 servicepunkter i kommunerna.

- Ge kommunerna ansvar för planering och långsiktig drift av servicepunkterna och för att tillskjuta resurser för genomförandet i nära samverkan med lokala föreningar och företag.

- Kostnaderna för driften av servicepunkterna ska delas mellan staten och kommunerna.

Åse Blombäck, ordförande Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegionalpolitikTillväxt

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev