fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Regionpolitik

C: Makten måste decentraliseras

En utredning arbetar fram nya, större regioner som ska ersätta dagens 20 landsting och regioner. Vi vill att utredningens uppdrag ändras och sätter decentraliseringsfrågorna i fokus.

Publicerad: 4 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att säkerställa att arbetet med att ta fram de nya regionerna verkligen har ett underifrånperspektiv vill vi att regeringen ändrar utredningens uppdrag, anser C:s partiledare Annie Lööf.


Ämnen i artikeln:

RegionerCenterpartietRegionalpolitik

Det pågår just nu en statlig utredning som har till uppdrag att ta fram nya, större regioner som ska ersätta de 20 landsting och regioner som finns i dag. Detta arbete ska så småningom leda fram till en ny karta över Sverige.

Centerpartiet vill se ett förändrat uppdrag till utredningen som tydligare tittar på decentraliseringsfrågorna.

En regionalisering av Sverige är nödvändig, inte minst för att hantera utmaningar kring urbanisering och globalisering där vi måste förstora och utveckla arbetsmarknadsregionerna.

Inför det kommande arbete som i grunden kommer att påverka alla demokratiska församlingar i Sverige, från kommun till landsting, riksdag och regering vill vi i Centerpartiet markera våra utgångspunkter.

1. En regionalisering måste ha demokratisk legitimitet, och för det krävs stöd underifrån. Centerpartiet står för närodlad politik. För oss innebär det att arbetet med en regionalisering ska drivas på underifrån i nära samspel med staten, istället för att tvingas fram ovanifrån.

2. Vi stödjer inte regeringens besked att man vill se tvingade kommunsammanslagningar. De kommuner som vill samarbeta eller slås samman ska kunna göra det, och här kan finnas behov av nya regler.

Men med större regioner blir den lokala nivån än viktigare. Att människor har nära till de som beslutar om deras skola, äldreomsorg och samhällsplanering är centralt för en levande demokrati.

3. Regionaliseringen får inte bara bli nya streck på en karta. För att denna nya struktur ska fylla sin funktion behöver regionerna ges riktig makt över fler ansvarsområden.

I dag ansvarar landstingen och regionerna framför allt för sjukvården, lokaltrafiken och regional samhällsplanering.

Vi ser en utveckling framför oss där de nya regionerna också får ansvar och resurser för arbetsmarknads- och tillväxtfrågor, vilket skulle ge invånarna mer makt över viktiga framtidsfrågor i sin närhet.

Sverige är en utpräglad enhetsstat där tron på lösningar, dikterade från riksdag eller regering för allt och alla, fortfarande är stark.

För Centerpartiet är idén om att makten ska komma underifrån mer än bara tomma ord. Att besluten fattas nära den som berörs handlar både om demokratisk legitimitet, men också om att Sverige ser annorlunda ut beroende på vart man bor.

De som förstår de lokala förhållandena bäst är de som ser dem varje dag. En lösning för allt och alla överallt blir ofta tondöv, ineffektiv eller rent av skadlig i ekonomisk mening.

En regionalisering i ordets fulla bemärkelse innebär därför mångfald. Möjligheten att pröva nya lösningar, samarbeten, processer och rutiner inom all den verksamhet som de nya regionerna ska hantera.

På så vis utvecklas Sverige när regioner tillåts testa sig fram och lära sig av varandra. Framgångshistorier och lyckade exempel sprids och utvecklar organiskt beslutsfattande och politik från norr till söder.

För att garantera att arbetet med att ta fram de nya regionerna verkligen har ett underifrånperspektiv vill vi att regeringen ändrar utredningens uppdrag.

Vi vill se ett direktiv som anger att utredningen tydligare ska titta på decentralieringsfrågorna. Vilka ansvar, beslut och resurser kan flyttas från statlig och central nivå så att makten hamnar närmre människor och stärker den lokala demokratin. Det är en fråga och ett synsätt som måste genomsyra hela utredningen.

Vi välkomnar en konstruktiv diskussion om hur arbetet med att ta fram de nya regionerna ska bedrivas, med förhoppningen att komma till en överenskommelse under mandatperioden.

I samtal med regeringen och andra partier kommer Centerpartiets tydliga fokus ligga på decentralisering. Besluten ska tas så nära köksborden det bara går. Vi kallar det närodlad politik.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

Marie-Louise Wernersson, ordförande Centerpartiets kommunala sektion, kommunstyrelsens ordförande Falkenberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev