Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Vuxna måste börja lyssna på barnen

Barn i skolan, vården och socialtjänsten far illa för att vuxna gör fel. Så ska det inte vara. Regeringen inför nu därför ett treårigt program för att stärka kunskapen om barn och unga i kommunerna, skriver Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, och Maria Arnholm (FP), ungdomsminister.

Publicerad: 11 juni 2014, 03:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BarnskyddSocialtjänstenUngdomarBarnperspektivet

”Det är lika bra att jag dör för jag får ändå aldrig vara med, och det konstiga mamma, är att jag inte har sagt något dumt till dem.”

Orden kommer från Lotta, en nioårig flicka från en kommun i södra Norrland som Aftonbladet uppmärksammar. Av klasskompisarna trakasseras hon och blir så illa slagen att läkaren ringer rektorn och frågar vad som hänt och vad skolan tänker göra åt det. Rektorn svarar att han känner sig kränkt över påståendet att skolan inte skulle gjort tillräckligt.

Runt om i Sverige finns tjänstemän, rektorer, lärare och socialarbetare som bryr sig och ser barn och unga. Som använder sig av ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sin myndighetsutövning.

Men vi ser också exemplen på det motsatta. Hur barn och unga far illa för att vuxna som borde veta bättre gör fel. Vi ser det i skolan, i socialtjänsten och i vården. Vi läser om fall där barnrättsperspektivet, med barnets bästa i centrum, helt åsidosätts.

Vi hör hur perspektivet att varje ung ska ses som en individ och få stöd till självständighet och delaktighet inte präglar myndighetsutövningen. Då kan det gå som för nioåriga Lotta.

Det duger inte. Därför fattar nu regeringen beslut om ett treårigt kunskapsspridningsprogram för att stärka kompetensen och kunskapen om barn- och ungdomsperspektiv hos kommunala beslutsfattare och tjänstemän. Det handlar om både teori och praktik. Uppdraget går gemensamt till Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

De kommer exempelvis kunna ordna utbildningar, ta fram handledningar och genomföra riktade informationsinsatser. Uppdraget regeringen ger är brett och flexibelt.

Vi vill också stärka tjänstemäns och beslutsfattares dialog med unga. Kommuner och landsting måste föra ett brett och kontinuerligt samtal med Sveriges barn och unga.

Därför får myndigheterna samtidigt i uppdrag att lyfta fram arbetsätt och metoder som ger barn- och ungdomar möjligheten att bättre än i dag komma till tals. Det kan handla om särskilda mötesformer och kommunikationsvägar.

Målbilden är denna: om tre år ska betydligt fler tjänstemän och beslutsfattare kunna använda sig av det barnrätts- och ungdomsperspektiv som redan i dag ska genomsyra den svenska förvaltningen.

Det kommer innebära en bättre skola, en bättre socialtjänst och en bättre vård. Det kommer att lyfta och höja kvaliteten i den lokala barn- och ungdomspolitiken.

Maria Arnholm, (FP) ungdomsminister

Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev