Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Vinstjakten gör utsatta barn till handelsvaror”

Barn och ungdomsvård är en lönsam industri med liten eller ingen insyn alls i verksamheten. Där förvandlas utsatta barn till en produkt och handelsvara. Det är en otäck utveckling som visar varför vinster i välfärden måste stoppas.

Publicerad: 9 mars 2015, 12:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barn- och ungdomsvård är en lönsam industri med liten eller ingen insyn alls.


Ämnen i artikeln:

VinstförbudHVBVinster i välfärden

REPLIK.  I Dagens Samhälle skriver Dan Nilsson, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård, i artikeln ”Ni polariserar när det krävs samarbete” att “fristående och privata utförare gör i dag stor nytta och levererar överlag i linje mer eller bättre än kommunala utförare. Exempelvis inom HVB har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Socialstyrelsen tidigare kommit fram till att fristående HVB-hem uppfyller bedömningskriterierna för god kvalitet bättre än offentliga HVB och att fristående HVB har en högre andel föreståndare med relevant utbildning. Vi vet också, enligt IVO, att fristående verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas, har kommit något längre i kvalitetsarbetet än kommunala.”

Det är en del av ett debattinlägg gällande vinster i välfärden och ett försök till rättfärdigande. Som aktiv inom debatten kring omhändertagna och placerade barn blir jag inte förvånad över bristen på information. Offentligt ägda HVB-hem (hem för vård och boende) har personal med högre utbildning, och privata uppfyller Socialstyrelsens bedömningskriterier i högre grad. Skillnaden mellan de privata och offentliga är 12 procentenheter (30 procent privata och 42 procent offentliga).

Jag kan inte se någon glädjesiffra i någondera av fallen. Socialstyrelsens tillsynsrapport 2012 visar på krav om åtgärder i 34 procent gällande föranmälda besök och 21 procent gällande oanmälda. Dessutom är Socialstyrelsens utvärderingar sällan byggda på brukarna.

De båda forskarna Marie Sallnäs och Stefan Wiklund ifrågasätter i Socionomen 2011/08 om vården blivit bättre i privat regi, men konstaterar att vården blivit dyrare. De är också kritiska till den så kallade valfriheten inom sektorn barn- och ungdomsvård där brukarna saknar möjlighet till inflytande och eget val. Utvärderingarna sker efter tekniska data och inte utifrån individens medverkan. Många barn saknar också föräldrar som kan hjälpa dem, eller så tillåts helt enkelt inte insyn i vården.

Enligt Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete, finns det heller ingen forskning eller seriös utvärdering av HVB-hemmens resultat. Dyra pengar betalas till något vi inte kan bedöma resultaten av.

Vinsterna är en viktig faktor inom Barn- och ungdomsvård. Under den period på 2000-talet som privatiseringen ökade mest var kostnadsökningen för kommunerna 15 procent. Företag med fler än 19 anställda hade 2009 en avkastning på kapital med 19,7 procent. Snittet för privata företag ligger på 8 procent. Det är med andra ord dubbelt så lönsamt att driva ett medelstort HVB jämfört andra företag.

De privata HVB-hemmen använder sig dessutom av falsk marknadsföring genom att hänvisa till expertkunskap gällande allt från ADHD, autism, kriminalitet till självskadebeteende. När jag skriver falsk bygger det på att inget HVB-hem någonsin kan ha all den expertkunskapen samlad på ett boende, för de berörda grupperna skall enligt professionella utövare inte vistas på samma ställe.

Så kallade konsulentunderstödda familjehem är mer än dubbelt så dyra per dygn jämfört med de familjehem kommunerna har. Hur mycket av pengarna som kommunerna betalar ut till konsultföretagen som tar hand om de placerade barnen finns inte redovisat. Ett privat jourhem kostar 1 145 kr/dygnet och Stockholms Stad betalade 2013 34 miljoner kronor till de hemmen. Ett jourhem i kommunal regi kostar i snitt 12 000 kr per månad – 400 kr/dygnet.  Som exempel kan vi ta företaget Brizard. Det omsatte år 2012 114 miljoner kronor. Vinsten blev 11 miljoner och 6 miljoner delades ut till ägarna.

Barn- och ungdomsvård är en lönsam industri med liten eller ingen insyn alls. Och det otäcka är att utsatta barn förvandlas till en produkt och handelsvara. Vinster i välfärden måste stoppas.

Anne Skånér, frilansjournalist, vänsterdebattör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News