söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Vi måste bli bättre på att samverka för de ungas skull

I en debattartikel pekar företrädare för socialchefsnätverket i Södermanland på flera problem i och kring den slutna ungdomsvården. Statens institutionsstyrelse arbetar intensiv och kontinuerligt för att förbättra verksamheten. Jag träffar gärna socialcheferna i Sörmland för att diskutera hur vi kan förbättra vår samverkan för att öka tryggheten i ungdomsvården, skriver Kent Ehliasson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse.

Publicerad: 23 mars 2018, 11:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LVUUngaRättssäkerhetSocialtjänstenSamverkanKompetensutveckling

REPLIK. Statens institutionsstyrelse (SiS) arbetar intensivt för att möta den stora efterfrågan på våra platser. Väntetiderna har minskat men fortfarande uppkommer tyvärr kö till våra platser, särskilt vad gäller placering för icke skolpliktiga pojkar.

Att tiden för att få plats hos SiS har minskat beror på ett enträget arbete. Det tar tid och kräver resurser att expandera. Sedan 2014 har vi ökat med drygt 150 platser. Det saknas idag lämpliga lokaler på fastighetsmarknaden som uppfyller de krav SiS ställer för att kunna genomföra en säker vård och behandling. Därför måste vi själva bygga nytt för att öka kapaciteten från tidigare nivåer. En rad byggprojekt är på gång på flera av våra institutioner och vårt mål är att kunna erbjuda ytterligare 150 platser år 2019.

Att bygga och skapa fler platser på SiS institutioner räcker inte, vi måste också kunna bemannas med kompetenta medarbetare. För att lyckas med det arbetar vi med flera åtgärder. Bland annat har vi ett validerings- och utbildningsprogram där vi erbjuder våra medarbetare att skaffa sig de formella kompetenskrav som de behöver ha. Vi har nyligen även startat en landsomfattande rekryteringskampanj för att få fler potentiella medarbetare med rätt kompetens att söka sig till SiS. Detta har redan gjort skillnad och rekryteringsläget ser bättre ut idag än vad gjorde för något år sedan.

De lagändringar som regeringen nu lägger fram är välkomna. Förändringarna stärker rättssäkerheten för våra ungdomar och klienter och propositionen innehåller flera delar som SiS drivit för att kunna genomföra vården på ett tryggt och säkert sätt.

För en framgångsrik ungdomsvård behöver vi samverka med flera aktörer, inte minst den kommunala socialtjänsten. Vi har till exempel, tillsammans med Föreningen för Sveriges Socialchefer (FSS), startat ett pilotprojekt med fem av landets kommuner för att tillsammans utveckla ett systematiskt arbetssätt och öka kvaliteten i underlaget vid beslut av individuella insatser.

SiS kan också konstatera att det är viktigt att socialtjänsten i god tid planerar utskrivning så att ingen ungdom blir kvar på institutionen längre än vad som är nödvändigt. När målet med vården och behandlingen är uppfylld ska socialtjänsten skriva ut ungdomen från SiS. På så sätt skapas också fler lediga platser genom ökad genomströmning.

Vi inom SiS ser gärna fram emot att träffa fler inom socialtjänsten i Sverige för att kunna öka samarbetet kring placerade barn och unga. Samverkan är en viktig del för att vi ska klara uppdraget att erbjuda plats och kunna genomföra vården på ett tryggt och säkert sätt.

Kent Ehliasson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev