måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Vellinges förbud kräver att regeringen agerar”

Lokalt förbud mot tiggeri som Vellinge nu inför är fel väg. Effekten blir bara att tiggeriet flyttar till andra kommuner. Dessutom riskerar tiggerifrågan att bli ett slagträ i valrörelsen. Regeringen måste nu verkställa Socialdemokraternas kongressbeslut att se över ordningslagen så att samma regler gäller i alla kommuner, skriver tre socialdemokrater på kommun-, landstings- och riksnivå.

Publicerad: 7 september 2017, 11:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Gitmar, Mostphotos / Anna Rut Fridholm / Magnus Selander / Jens Ohlsson


Ämnen i artikeln:

TiggeriförbudFattigdomSocialdemokraternaSka tiggeri förbjudas?

Den rödgröna regeringen har från dag ett arbetat med frågan om tiggeri och utsatta EU-medborgares situation. En nationell samordnare utsågs i januari 2015 – mindre än ett halvår efter valet – för att underlätta samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner och idéburna organisationer. Samtal har också inletts med Rumänien och Bulgarien. Det behövs både påtryckningar och samarbete som förmår politikerna i dessa länder att lyfta sina medborgare ur fattigdom och utanförskap.

Socialdemokratins svar på fattigdom har aldrig varit allmosor. Tiggeri är inget jobb och ska inte cementeras som företeelse i vårt samhälle. Dess följdeffekter med illegala bosättningar, sanitära problem och inte minst utnyttjande av människors lidande måste bort. Vi ser den enskilda människan och vill möta strukturella problem med strukturella åtgärder. Att lösa det utbredda tiggeriet i Sverige är ett nationellt och internationellt ansvar. Att lokala initiativ tas är förståeligt men inte rätt väg.

Kommunstyrelsen i Vellinge beslutade i förra veckan om ett förslag att införa lokala tiggeriförbud. Förslaget är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet. Diskussionen om huruvida detta är lagligt och lämpligt tar nu fokus från andra frågor, inklusive verkliga lösningar på tiggeriet.

Vi är av flera skäl övertygade om att lokala förbud är fel väg för att hantera problemen med tiggeri. För det första är tiggeriet sprunget ur en fattigdom som det ankommer på tiggarnas hemländer att lyfta dem ur. Sverige bör motverka tiggeriet och dess orsaker på nationell nivå eftersom det blir mer effektivt och i realiteten handlar om vår relation till andra länder och deras medborgare.

För det andra får lokala förbud endast till följd att tiggeriet flyttar över kommungränsen vilket, till skillnad från nationellt likformiga åtgärder, betyder att pressen på tiggarnas hemländer att agera uteblir.

En utveckling mot lokala förbud riskerar också att göra tiggerifrågan till ett slagträ i nästa års valrörelse. Det vore olyckligt. Som socialdemokrater vill vi att nästa års val ska handla om den fortsatta utvecklingen av den svenska modellen och om förbättringar av välfärden. Ska vi fortsätta framåt och satsa på skolan och sjukvården eller återgå till misslyckade privatiseringar och skattesänkningar? Sådana frågor ska stå högst upp på agendan; inte frågor som i huvudsak faller inom andra länders ansvar.

I samband med Socialdemokraternas kongress i våras efterlyste vi och många andra ombud just nationella riktlinjer för hur tiggeriet ska hanteras. Kravet blev en del av den politiska inriktning som kongressen beslutade: ordningslagen ska ses över så att samma regler gäller i hela landet.

Mot bakgrund av Vellinges rörelse i motsatt riktning måste det nu snabbt bli verkstad av det kongressbeslutet. Översynen måste initieras och frågan om tiggeriet lösas snarast. Utgångspunkten i regeringens arbete är att försvara och utveckla den svenska modellen. I den modellen är tiggeri inte något svar på fattigdom.

Niklas Karlsson, riksdagsledamot (S) Skåne

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande (S), Kalmar

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev