lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Växjödomen om fjärrvärme måste överklagas

Tingsrättsdomen som ger Växjö kommun rätt att kräva att fastighetsägare ska ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet sätter käppar i hjulen för fastighetsägare att själva välja miljövänligare och billigare uppvärmningsalternativ. Växjö kommun har missbrukat sin ställning och satt konkurrensen ur spel. Det är oacceptabelt. Konkurrensverket måste överklaga domen, skriver vd:ar och miljöchefer för Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier.

Publicerad: 19 november 2015, 09:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om domen står sig i högre instanser kan den få mycket omfattande och negativa konsekvenser både för fastighetsägare och för miljön.


Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeKonkurrensKlimatEnergieffektivisering

Nyligen fastslog tingsrätten i Stockholm i en dom att Växjö kommun har rätt att kräva att villaägare ska ansluta sig till fjärrvärmenätet. Ett avgörande som om domen står sig i högre instanser kan få mycket omfattande och negativa konsekvenser för fastighetsägare, och i värsta fall även för miljön.

Bakgrunden till domen i tingsrätten är att Växjö kommun vid exploatering av ett nytt småhusområde krävt att villaägare som köper en tomt ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet. Syftet enligt kommunen är att skapa ett klimatsmart boende. Men med sitt agerande hämmar kommunen konkurrensen på värmemarknaden och sätter käppar i hjulen för fastighetsägaren att själv välja andra uppvärmningsalternativ som skulle kunna vara både billigare och mer miljövänliga, exempelvis solvärme eller bergvärme med förnybar el.

Växjö kommun anmäldes till Konkurrensverket av Svenska Borrentreprenörer, en branschorganisation för installatörer av bergvärmepumpar, eftersom de ansåg att beslutet var konkurrenshämmande. Konkurrensverket drev frågan vidare till tingsrätten som nu ställde sig på Växjö kommuns sida. Vi, som företrädare för fastighetsägare och byggbolag, anser att domen är djupt upprörande.

I praktiken innebär nämligen Växjö kommuns krav på anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet en ny typ av kommunalt särkrav. Om domen står sig kommer det bli fritt fram för fler kommuner att kräva anslutning till det kommunala fjärrvärmebolagets nät.

Vi anser att Växjö kommun genom sitt krav på anslutning till det egenägda fjärrvärmebolaget Växjö Energi grovt missbrukat sin ställning. Att som kommun tvångsansluta fastighetsägare till ett uppvärmningsalternativ som tillhandahålls av ett kommunalägt bolag är oacceptabelt ur konkurrensperspektiv. För en privat aktör skulle det vara totalt omöjligt att agera på motsvarande sätt. Det är inte första och blir, om domen står sig, nog inte heller sista gången aktörer på en monopolmarknad missbrukar sin position.

Växjö kommun argumenterar för att tvångsanslutning till fjärrvärmenätet skulle vara det mest fördelaktiga ur ett klimatperspektiv. Detta kan ifrågasättas.

Dagens byggnader, och inte minst morgondagens nära-noll-energibyggnader (som alla byggnader ska vara 2020), kommer att kräva begränsat med energi för uppvärmning, varav en stor del går till varmvatten. En större andel av den fjärrvärme som produceras kommer då gå till att värma upp rören i marken. Vidare medför tvångsanslutning till fjärrvärme att övergång till klimatvänligare alternativ som exempelvis solenergi hindras. Slutligen finns det inte heller någon garanti för att Växjö Energi inte lägger om sin bränslemix till något som är sämre ur klimatsynpunkt.

Även om fjärrvärmeproduktionen i dag består av biobränslen är det långt ifrån ovanligt att det vid mycket kalla dagar tillsätts fossila bränslen för att klara tillfälliga efterfrågetoppar, och då blir det klimatsmarta alternativet plötsligt inte så klimatsmart. Då sitter fastighetsägaren där, tvångsansluten till ett uppvärmningsalternativ man inte valt, som inte är det mest miljövänliga och som man har näst intill noll rådighet över.

Utöver detta innebär tvångsanslutning till fjärrvärme att fastighetsägaren inte har möjlighet att påverka priset för värmen genom att välja en annan uppvärmningsform, utan är helt utelämnad till det kommunägda fjärrvärmebolagets prissättning. Kommunen hävdar att fjärrvärme är billigt för fastighetsägaren, men vad hindrar kommunen från att höja fjärrvärmetaxan?

Växjö kommun har otvivelaktigt agerat både oetiskt och i egenintresse. Tingsrättens dom är anmärkningsvärd. Konkurrensverket har inget val än att överklaga domen om inte för att upprätthålla valfrihet och konkurrens så av miljöskäl.

LÄS MER: Replik: Kritikerna feltolkar Växjös fjärrvärmedom

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Yogesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna Sverige

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev