Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Vårdpartiet som alla vill prata med

Publicerad: 20 september 2018, 14:17

Partiet Vård för pengarnas vice ordförande Lorena Ramos samt ordförande Jonas Lindeberg.

Foto: Magnus Andersson/BILDBYRÅN

Landets sjukvårdspartier går bättre än någonsin. Vård för pengarna i Sörmland bildades för fem år sedan. Nu är man landstingets näst största parti - och föremål för omfattande uppvaktning.


Ämnen i artikeln:

PolitikValutgången 2018

När vi ska boka träff med partiets grundare och ordförande, överläkaren Jonas Lindeberg, understryker han att den mötestid vi väljer kan komma att ändras.

- Många vill tala med oss nu.

Några dagar senare möter han upp på stationen i Nyköping tillsammans med partiets vice ordförande Lorena Ramos.

- Vi kom just från samtal i landstingshuset. Och vi har en lunchträff inbokad om en dryg timme.

Vilka talar ni med?

- Med alla, utom SD.

Förutsättningarna är ganska enkla, men utgången totalt oviss: två av de tre stora partierna - S, M och Vård för pengarna (Vfp) - måste ingå i styret för att en majoritet ska kunna uppnås utan SD:s medverkan. Men vem tar vem? Jonas Lindeberg vill inte ens komma med en antydan.

Var står ni på vänster-högerskalan? Det måste väl avgöra om ni väljer S eller M?

- Vilket val vi än gör så kommer partivänner att bli besvikna, vi har så väl tidigare vänsterpartister som moderater i våra led.

I Sörmland finns en rad kommuner där M och S styrt ihop den gångna mandatperioden, det kan väl bli så i landstinget också?

- Absolut, den risken finns. Men det skulle leda till att vi växer och blir ännu större till nästa val.

Själva resonemanget känns igen från sverigedemokrater över hela landet: stänger ni oss ute blir vi bara starkare. Men de stora partierna i Sörmland är inte främmande för att samarbeta med Vfp, partiet har tvärtom vunnit alltmer respekt under de fyra åren i fullmäktige. Det menar Sörmlands Nyheters erfarna landstingsreporter Tommy Kägo:

- I början kritiserades de för att driva fackliga frågor, men jag hör mindre av det nu. När en överläkare går upp i talarstolen och säger "så här ligger det till", ja då lyssnar de andra som kanske bara varit på studiebesök i vården.

Han menar att de åtta ledamöterna från Vfp har påverkat debatten om vården, de har lagt många motioner och diskussionerna i fullmäktige har blivit mer konkreta.

Jonas Lindeberg håller med om att de fyra åren gett dem nya insikter:

- Vi förstår att man inte bara kan skära bort delar av den centrala administrationen utan en ordentlig analys. Men med andra prioriteringar än idag så är nedskärningar fullt möjliga. Det gäller även kostnaderna för politiken, själva har vi sagt nej till politiska sekreterare och betalt tillbaka delar av partistödet.

Hans frustration över "den stora överbyggnaden i sjukvården" har växt fram under lång tid. Redan som AT-läkare på Nyköpings lasarett i början av 00-talet började han irritera sig på att där fanns för få vårdplatser och att där brast i effektivitet. Droppen kom när ytterligare vårdplatser försvann 2011.

- Vi var många som hade gått till politikerna vid flera tillfällen utan att vi kände att de lyssnade på oss. Och genom åren hade vi upplevt både röda och blå och blandade styren utan att något radikalt förändrades.

Runt lunchbordet i matsalen växte tankarna fram att bilda ett parti.

- Vi kunde inte bara fortsätta gnälla, vi behövde göra något själva.

Lorena Ramos, partiets vice ordförande, hade inte suttit vid samma lunchbord - men kommit till samma slutsats. Som undersköterska på kirurgkliniken hade hon blivit förbannad på alla överbeläggningar och försökt gå via facket för att få till förändringar.

- Men det tog stopp. Och då kändes det som en naturlig väg att bilda ett parti istället.

De tog inte kontakt med andra sjukvårdspartier i landet, främst för att merparten av dessa partier startat med ett annat syfte: att stoppa nedläggningen av sjukhus.

- Våra idéer kring hur vårdens resurser bättre ska nå dem som jobbar på golvet skulle däremot kunna spridas till andra landsting. Vårdpersonal i Stockholm har inspirerats av oss och fått våra råd, men vi har inte haft tid att sprida idéerna vidare, säger Jonas Lindeberg.

Ni skriver på er hemsida att ni är ett "enfrågeparti". Är inte det ett problem då landstinget också sysslar med kollektivtrafik, kultur och regional utveckling?

- Jag förstår den invändningen och tycker att den vore relevant om vi exempelvis var ett skolparti i en kommun, eftersom skolan inte ens utgör hälften av kommunens verksamhet. Men sjukvården står för åtta av tio miljarder i landstingets budget.

Har ni över huvud taget någon politik i övriga frågor?

- Vi har legat väldigt lågt, vi tycker visst att kulturen är viktig så vi har lagt oss på samma budgetnivå som det nuvarande styret. Likadant med regional utveckling. Men inför det här valet har vi en större bredd bland de aktiva, hälften saknar bakgrund i vården och tar inte minst med sig erfarenheter från näringslivet.

Ni har också varit väldigt Nyköpingstunga?

- Det stämmer, men mindre så nu. Och vi ökade våra röstetal mest i andra delar av länet där vi nu lyckats få ut mer information om våra idéer.

På väg in till lasarettet för att ta bilder är det flera som hälsar glatt och nickar mot Jonas Lindeberg, det är kollegor förstås men också folk som känner igen honom från media.

- På några få år har jag blivit ett ganska känt ansikte, säger han lite blygt.

En nyopererad patient och hans hustru har just ätit dagens rätt på restaurangen i entrén, de vill inte ha sina namn i tidningen men svarar ett alldeles självklart "ja" på frågan om de känner till partiet.

- Jag kanske ska rösta på det nästa gång, säger hustrun. Jag förstår inte varför man ska betala överpriser för inhyrda sjuksköterskor istället för att skaffa mer ordinarie personal!

I landstingshuset 900 meter bort fångar vi landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (s) som kommer inhastande efter ett möte, just nu pågår samtal på alla möjliga håll och alla är tystlåtna om dess innehåll. Kan hon tänka sig att runda Vfp och liera sig med M?

- Inget är uteslutet, säger hon med ett svårtolkat leende. Jag var med när S och M inledde samarbete i Katrineholms kommun, så jag vet att det kan fungera.

Men hon kan också tänka sig att ingå i ett styre med ett parti som inte ens fanns för fem år sedan. Har hon problem med att det är ett enfrågeparti?

- Jag tycker att det är lite märkligt att gå in i landstingspolitiken utan att ha några tankar kring kollektivtrafik och regional utveckling, dessa politikområden är ju också en förutsättning för en fungerande vård.

Ändå kan du tänka dig ett samarbete?

- Absolut, jag ser det som ett seriöst parti som placerat en blåslampa i baken på oss andra.

Vad har de bidragit med de här åren?

- I början gick de väl långt ner i detaljerna, man ville till exempel att vi politiker skulle ta ställning till den palliativa vårdens kvalitet på ett visst sjukhus. Men de har börjat lära sig det politiska hantverket och deras kunskaper från vårdgolvet har varit värdefulla.

Men ni och de andra etablerade partierna har ju också vårdanställda bland era politiker, räcker inte deras perspektiv?

- Kanske har vi inte utnyttjat deras erfarenheter i tillräcklig grad.

Men Monica Johansson anser att det också finns ett problem med att låta representanter från professionen få ett alltför stort inflytande.

- Vi socialdemokrater följer principen att en vårdanställd inte ska sitta i hälso- och sjukvårdsnämnden, precis som att en lärare inte ska sitta i en skolnämnd. Risken är att de måste fatta svåra beslut som berör deras kollegor.

Flera gånger återkommer hon till något av en favoritformulering:

- Vi är i första hand medborgarnas företrädare, inte de anställdas.

Vfp anser att även medborgarna skulle gynnas av minskad administration?

- Jag håller med om att man alltid ska se över sina utgifter för administration, men partiet har överdrivit dess storlek och kommit med flera ogenomtänkta förslag. Frågan är inte så enkel som de tror.

Påhl Ruin

Fakta: Vårdpartier på frammarsch

Antal mandat i samtliga landstingsval:

1994: 27

1998: 24

2002: 46

2006: 55

2010: 39

2014: 42

2018: 74

Fakta: Röstsplittringen gynnar vårdpartierna

Sjukvårdspartier fick inte bara 74 mandat i sju landsting, man fick också 26 mandat i nio kommuner - även det ett rekord. Varför dessa framgångar? Statsvetaren Niklas Bolin på Mittuniversitetet lyfter fram två förklaringar:

- Dels är väljarna så mycket rörligare nu, allt fler splittrar sina röster. Antalet potentiella väljare för alla typer av lokala och regionala partier är alltså större än tidigare.

- Dels seglade sjukvården upp som den kanske allra viktigaste frågan för väljarna i det här valet. Det gynnar partier som fokuserar på just den frågan.

Mandaten i Sörmland

2014 års mandat inom parentes

*Socialdemokraterna 23 (23)

*Vård för pengarna 15 (8)

*Moderaterna 14 (14)

*Sverigedemokraterna 11 (8)

*Vänsterpartiet 5 (4)

*Kristdemokraterna 4 (3)

*Centerpartiet 4 (4)

*Liberalerna 3 (3)

(MP hade fyra mandat, men åkte ur)

Ämnen i artikeln:

PolitikValutgången 2018

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev