Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Vården måste snabbt fånga upp nyanländas kompetens

Fyra av tio nyanlända är högutbildade och många besitter medicinsk kompetens. Vänsterpartiet anser att Stockholms läns landsting omedelbart borde agera för att ta tillvara på denna kompetens, skriver landstingsrådet Håkan Jörnehed (V).

Publicerad: 17 november 2015, 10:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Varför agerar inte vår moderatledda minoritet i frågan? undrar Håkan Jörnehed (V).


Ämnen i artikeln:

SFIFlyktingpolitikSocialstyrelsen

Just nu flyr ett stort antal människor undan krig och kommer till Sverige och Stockholm. Många av dessa flyktingar har akademisk examen och vårdkompetens, inte minst de som flyr från Syrien. Samtidigt präglar svår personalbrist fortfarande sjukvården i Stockholms läns landsting.

Bristen på sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting, med bland annat hundratals stängda vårdplatser som följd, har blivit ett akutläge som är nära att permanentas.

Dessutom vet vi redan nu att svenska kommuner och landsting måste rekrytera en halv miljon nya välfärdsarbetare till år 2023, för att möta pensionsavgångar och andra demografiska förändringar.

Att det kommer människor hit som flyr undan krigets Syrien innebär en utmaning för det svenska samhället och dess mottagningssystem. Men det medför också stora möjligheter. Fyra av tio nyanlända är högutbildade och många besitter medicinsk kompetens.

Vänsterpartiet anser att Stockholms läns landsting omedelbart borde agera för att ta tillvara på denna kompetens. Redan i januari i år lyfte vi frågan i Landstingshuset. Vi måste hitta innovativa lösningar för att snabbt få sjukvårdspersonal från Syrien i arbete. Här måste både offentliga och privata vårdgivare ta sitt ansvar.

Andra landsting tycks lyckas. På olika håll i Sverige bedrivs redan sådant arbete med framgång. Men varför agerar inte vår moderatledda minoritet i frågan? De har haft snart ett år på sig. SLL blir frånsprunget av andra landsting i Sverige som handlar snabbare.

Ta exemplet Kalmar läns landsting. Nyligen kunde man läsa i tidningen Vårdfokus om en syrisk barnmorska i Kalmar som studerar så kallad vårdsvenska parallellt med sitt landstingsjobb som vårdbiträde.

Vänsterpartiet vill att Stockholms läns landsting lär av och tar efter Kalmar och andra mer handlingskraftiga landsting. Vi måste bli bättre på att fånga upp och omsätta den vårdkompetens som finns bland de asylsökande.

Detta skulle gagna både landstinget, som får lindrigt sagt välbehövd tillförsel av vårdpersonal, och de flyktingar som kommer i arbete fortare. Därmed påskyndas också integrationen.

LÄS MER: Krävs snabbare validering av utländsk examen. 

Redan vid det första hälsosamtalet bör den nyanlände tillfrågas om denne har sjukvårdskompetens. De som har det ska erbjudas ett snabbspår av landstinget, med studier i svenska varvade med vårdarbete. Här skulle Stockholms läns landsting kunna agera snabbare, om den politiska viljan finns.

I dagsläget tar det tyvärr fyra till fem år att validera exempelvis en syrisk sjuksköterskas examen. Det är ett problem att många nyanlända inte har med sig sina examensbevis. Men långsamma byråkratiska system kan inte få stoppa livsviktiga injektioner av vårdkompetens.

När man flyr för sitt liv undan krig och elände är det nog lätt hänt att man inte får med sig en papperslapp som styrker ens rätt att utföra vård.

Därför är det extra viktigt att hitta andra sätt att snabbt kunna säkerställa de flyendes kompetens. Till exempel praktik som vårdbiträde och riktade insatser för att lära flyktingarna vårdsvenska. Stockholms läns landsting borde omedelbart höra med Socialstyrelsen om landstinget på något sätt kan underlätta valideringen för sjukvårdspersonal från andra länder.

Kunskaper i svenska är naturligtvis en viktig förutsättning, inte minst i det patientnära arbetet. Men det finns aspekter av vårdyrket som inte är så patientnära. Där engelska eller haltande svenska absolut är gångbart. Vi skickar redan i dag exempelvis röntgenbilder till Australien för bedömning. Poängen är att nytänkande fordras i den uppkomna situationen.

Stockholms läns landsting måste bidra till att säkerställa att de nyanländas kompetens tillvaratas genom att de snabbt kommer ut i arbetslivet. Det tjänar alla parter på.

Håkan Jörnehed, landstingsråd (V), Stockholms Läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev