Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Valsystemet måste hänga med i utvecklingen

I Sverige eftersträvar vi sedan länge bred politisk enighet rörande frågor som rör demokratins spelregler. Justitieministerns ställningstagande mot elektronisk röstning bryter mot den traditionen och är anmärkningsvärt.

Publicerad: 15 mars 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Morgan Johansson (S) har ensidigt dömt ut förslaget om försök med elektronisk röstning via internet i valet 2018.

Foto: Vilhelm Stokstad, TT


Ämnen i artikeln:

ModeraternaKommunvalKommunerRiksdagsvalRegionval

Häromdagen dömde justitieminister Morgan Johansson (S) ensidigt ut Vallagskommitténs blocköverskridande överenskommelse om att genomföra försök med elektronisk röstning via internet i valet 2018.

I Sverige eftersträvar vi sedan länge bred politisk enighet rörande frågor som rör demokratins spelregler. Justitieministerns ställningstagande bryter mot den traditionen.

År 2013 föreslog Vallagskommittén att man i valet 2018 skulle genomföra försök med e-röstning i ett antal kommuner. I kommittén var samtliga riksdagspartier representerade och från Socialdemokraterna deltog bland andra partisekreteraren Carin Jämtin.

Kommittén framhöll att utgångspunkten för e-röstning är att systemen ska ge lika tillförlitliga och säkra val som om man inte använder elektroniska hjälpmedel.

Innan man generellt ville öppna för e-röstning förordade man en ny utredning med uppdrag att titta på förutsättningarna för att införa ett e-röstningssystem och redovisa de juridiska, tekniska och administrativa förutsättningar som bör gälla för försöksverksamhet, ifall utredningen skulle bedöma att krav på till exempel säkerhet kan uppfyllas.

Alla partier utom Miljöpartiet (MP) ställde sig bakom förslaget om e-röstning men den uppföljande utredningen tillsattes aldrig. I stället för att genomföra kommitténs förslag vill justitieministern stänga dörren för hela idén om e-röstning.

På samma gång som han avfärdar sin partisekreterares ställningstagande frångår han ett mångårigt arbetssätt kring konstitutionella frågor. Sverige har en lång tradition av bred politisk enighet kring frågor kopplade till grundlagarna och demokratins funktionssätt.

Ett exempel på det är Grundlagsutredningen som resulterade i enhälliga förslag till förändringar av regeringsformen. Företrädare för samtliga partier, bland andra Morgan Johansson, deltog i arbetet. Alliansregeringen utarbetade i nära dialog med oppositionen en proposition utifrån utredningens förslag och ändrade inget i överenskommelsen. Frågor om vårt valsystem rör just demokratins funktionssätt och det är därför mycket anmärkningsvärt att regeringen nu, utan kontakt med oppositionen, överger Vallagskommitténs breda överenskommelse.

Det är lätt att ställa sig frågan om detta är ett utflöde av MP:s inflytande i Rosenbad. Det är beklagligt om S är beredda att frånträda en överenskommelse av central betydelse för valsystemet på grund av oenighet i regeringen.

Det finns en förväntan i samhället på att valsystemet ska följa med i den tekniska utvecklingen. Om teknikutvecklingen kan möjliggöra eller underlätta för fler människor, exempelvis funktionsnedsatta, att rösta vore det en vinst för demokratin.

Om några av de tiotals miljoner valsedlar som trycks varje valår kan sparas in vore det en vinst, inte minst för miljön. Samtidigt vill ingen ha en ordning som riskerar att valhemligheten undergrävs eller öppnar upp för otillbörlig påverkan och valfusk.

Sådana risker måste tas på största allvar. Just mot bakgrund av riskerna är det viktigt att regeringen tillsätter den utredning och genomför de försök som Vallagskommittén föreslog.

Detta berör inte Sveriges justitieminister som backar in i framtiden, samtidigt som han bryter mot en lång tradition av breda överenskommelser om demokratins ramverk.

Andreas Norlén, riksdagsledamot (M), ordförande i konstitutionsutskottet

Patrick Reslow, riksdagsledamot (M) i konstitutionsutskottet

Lars Beckman, ledamot (M) i Vallagskommittén

Mats Gerdau, ordförande Kommunförbundet Stockholms län

Ann-Britt Åsebol, ledamot (M) i Vallagskommittén

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev