måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Välkommen granskning av utbildningsföretagen”

Det är bra att vuxenutbildningarna nu granskas, men det är viktigt att även få en bredare diskussion om styrning och resultatuppföljning inom vuxenutbildningen. Här finns mycket att göra.

Publicerad: 25 augusti 2015, 11:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att stärka vuxenutbildningens positiva samhällseffekter behöver utbildningsföretagens möjligheter att verka i den kommunala vuxenutbildningen öka.


Ämnen i artikeln:

KomvuxSFIKompetensutveckling

Skolinspektionen har i dagarna meddelat att vuxenutbildningens betygssättning ska granskas (DN 25/8). Granskningen är välkommen, men det är viktigt att även få en bredare diskussion om styrning och resultatuppföljning inom vuxenutbildningen. Här finns ett påtagligt reformbehov på både nationell och lokal nivå.

För det första måste vi diskutera vad som ska mätas. Är det mest relevant att följa upp elevernas progression eller utfall efter genomförd utbildning? Ur såväl individens som skattebetalarnas perspektiv bör en utbildning antingen leda till arbete eller vidare studier. Men i dag saknas helt nationell statistik på vad som händer efter Komvux, vilket är en kraftig brist i regeringens ansvar för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

För det andra – hur upphandlingen av vuxenutbildningen genomförs påverkar utfallet. Men med 290 olika kommuner som har möjlighet att skapa en egen kommunal vuxenutbildning finns också en variation i hur väl kommunerna följer upp och tillhandahåller kurser.

Ett gott exempel är Nacka kommun som har ett system med fristående aktörer som utförare, huvudsakligen utbildningsföretag. Utförarna granskas och följs upp efter resultat, där man mäter en kombination av faktorer. Där ingår andelen som når lägst betyget E, andel elever som avbrutit kursen, nöjdhet hos eleverna med arbetsmarknadsförankringen samt möjlighet till fortsatta studier. Kommunen har samtidigt en pågående dialog med utförarna. Resultaten är också mycket positiva. Inom Nackas yrkesvuxutbildning går hela 89,7 procent vidare till arbete eller studier.

För det tredje – utbildningsföretag är avgörande för att klara utbildningsbehovet i Sverige. När hälften av de nyanlända har högst förgymnasial utbildning växer utbildningsbehovet kraftigt. Digitalisering och automatisering ökar också omställningsbehovet på arbetsmarknaden på några års sikt. Samtidigt är de offentliga resurserna begränsade. Utbildningsföretagen kan dock bidra genom att öka effektiviteten i utbildningssystemen.

Ett exempel är företaget Hermods som tog över SFI från en medelstor kommun. Några år senare hade andelen som slutförde studierna ökat från 61 till 81 procent. Antalet elever ökade från 500 till 800 personer. Samtidigt sparade kommunen 6 miljoner kronor att investera i annan välfärdsverksamhet.

För att ytterligare stärka vuxenutbildningens positiva samhällseffekter är det därför viktigt att bygga ut utbildningsföretagens möjligheter att verka i den kommunala vuxenutbildningen. Men vi får inte glömma bort att kommunens roll i att följa upp och resultatstyra på rätt sätt är avgörande för att få systemet att fungera på bästa sätt.

Li Jansson, branschansvarig, Almega Utbildningsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev