Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Välfärdssystemen står inför stora utmaningar och för att klara dessa behövs en mångfald av aktörer. Fokus i välfärdsdebatten måste därför flyttas från driftsform till kvalitet. Låt oss i offentlig sektor tillsammans lägga spelreglerna på plats, skriver stads- samt förnyelsedirektören i Nacka.

Publicerad: 30 mars 2017, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VälfärdEkonomiVinster i välfärden

Nacka kommun har 30 års erfarenhet av kundval och vill gärna bidra med kunskap om hur vi lyckats höja kvaliteten inom välfärden.

Lukas är åtta år och älskar sin skola­ som ligger i Nacka. Berit är 89 år. Hon älskar att dricka kaffe på takterrassen på äldreboendet där hon bor i Saltsjö-Boo. Souheil känner sig trygg när samma hemtjänstpersonal hon är van vid ringer på dörren i Älta.

Det är Lukas, Berit och Souheil som debatten om välfärden och välfärdsutredningen borde handla om. Men det gör den tyvärr inte. Driftsformer, vinstkrav och aktieägare har stulit allt fokus. Få talar om kvalitet.

Det är obegripligt för oss i Nacka. Som ansvariga för kvalitet i väl­färden är det Nackaborna som är viktigast av allt.

För många betyder välfärd att alla medborgare ska ha rätt till en grundläggande nivå av vård, skola och omsorg. I Nacka går vi steget längre. Vi förknippar också välfärd med kvalitet som garanteras av rätten att själv få välja, en mångfald av aktörer och skarp resultatuppföljning.

Genom tydliga och transparenta system­ hjälper vi medborgarna att ta makten över vilka som ska tillhandahålla välfärden. Kommunens uppdrag är att se till att välfärdstjänsterna utförs på ett så bra sätt som möjligt genom en fun­gerande kvalitetskonkurrens. Vi ­kallar det kundval. ­Eftersom vi vet av erfarenhet att kvalitet hänger ihop med öppna och enkla styr­system foku­serar vi på att utveckla resultatuppföljning av verksam­heterna – oavsett om de är privata, ideella eller kommunala.

Vi vet att den välfärd som våra medborgare kan välja mellan håller hög kvalitet. Genom utmanande mål och skarpa uppföljningssystem har vi blivit en av Sveriges bästa skolkommuner med en mångfald av förskolor och skolor.

Genom kundvalet har vi möjlighet att erbjuda alla barn och ung­domar plats i musikskolan. I Nacka behöver inte ett barn med gitarrdrömmar efter­ ­månader av väntan nöja sig med lektioner i ett annat instrument. För att det ska fungera behövs många anordnare. I kommuner utan kundval är det i princip alltid en lång kö till ­musikskolan och valfriheten är begränsad. Det tror vi påverkar såväl kvaliteten som medborgarnas förtroende för välfärden.

Tack vare en mångfald av innovativa välfärdsaktörer finns möjlighet för barn att gå på en förskola som delar lokaler med ett äldreboende, eller på en förskola som gång på gång prisas nationellt för sitt framgångsrika kvalitetsarbete och därför lockar studie­besök från hela världen.

Mångfalden av aktörer, oavsett driftsform, skapar också förutsättningar för människor med olika behov eller idéer att hitta verksamheter som passar dem.

När resultatet visar på verksam­heter som inte fungerar agerar vi. ­Efter kvalitetsuppföljningar har vi ­dragit tillbaka tillstånden för anordnare inom verksamheter som inte levt upp till målen och ramarna som kommunen fastställt. Men ofta har faktiskt kundvalet redan medfört att kunderna valt att byta skola, förskola eller hemtjänst. Eftersom Nacka anser att driftsformen är underordnad kan vi fokusera på att all välfärd i kommunen ska hålla­ en hög nivå.

Vi är säkra på att vårt konsekventa och tålmodiga fokus på resultat är det som drivit och driver utvecklingen av kvalitet i välfärden. I Nacka var vi tidiga med att göra resultat tillgängliga för medborgarna att själva jämföra verksamheter, men också för professionerna att följa och jämföra sig med andra.

Välfärdssystemen i Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, integration, förändrade krav på kunskap, kompetens och livslångt lärande. För att möta utmaningarna och för att finna nya sätt att nå kvalitet behöver vi mångfalden eftersom den skapar innovation och höjer kvaliteten i välfärdstjänsterna.

I Nacka ser vi dock nu att våra välfärdsaktörer avvaktar med investeringar i nya och innovativa verksamheter på grund av den nationella debatten. Inno­vationer som hade lett till kvalitetshöjningar i välfärden och skulle ha hjälpt oss att möta framtida utmaningar.

Debatten om välfärdens utveckling är viktig, men fokus måste flyttas från driftsform till kvalitet. Vad som är viktigare än debatten är den faktiska ­­utvecklingen av välfärdstjänsterna och välfärdserbjudandet till alla medborgare.

Låt oss i offentlig sektor tillsammans lägga spelreglerna på plats. Spelregler som utgår från kvalitet och som skapar goda förutsättningar för aktörer inom välfärdssektorn att tillsammans med dem den är till för driva utvecklingen framåt. Det handlar bland annat om förutsägbar lagstiftning, konkurrensneutralitet och transparens.

I dag har Nacka kommun 450 anord­nare för 24 kundval. Vår modell passar säkert inte alla, men huvudingredienserna – rätten att själv få välja, mångfald och skarp resultatuppföljning – tror vi kan bidra till att vi tillsammans kan möta Sveriges välfärdsutmaningar.

När vi sätter kvalitet i fokus både i debatten och i verksamheterna kan Lukas, Berit, Souheil och alla andra Nackabor få den bästa möjliga välfärden varje dag. Det är vår drivkraft.

Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun

Klara Palmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör Nacka kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev