Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Upprop: Utnyttja belysningens möjligheter för ett tryggare samhälle!

Med vår kunskap om ljusplanering kan vi hjälpa till att skapa en känsla av trygghet och social sammanhållning, samtidigt som samhällets kostnader minskar, skriver representanter för belysningsbranschen på internationella Ljusdagen.

Publicerad: 16 maj 2018, 13:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många upplever otrygghet utomhus sent på kvällen, skriver debattörerna.

Foto: Roland Magnusson, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Trygghet

Idag den 16 maj arrangerar UNESCO för första gången internationella Ljusdagen, för att sätta fokus på belysningens betydelse.

I Sverige firas dagen med att ett antal intressenter i ett gemensamt upprop föreslår en nationell översyn av hur landets kommuner ska bygga sina utemiljöer för att skapa trygghet. Dagen till ära genomförs även ett seminarium i Sveriges riksdag.

Vi som undertecknar detta upprop vill sätta fokus på trygghets- och jämställdhetsfrågorna mot bakgrund av BRÅs senaste nationella trygghetsundersökning. Mätningen visar att många upplever otrygghet utomhus sent på kvällen, och att otryggheten är ojämnt fördelad. Trettio procent av alla kvinnor känner sig mycket eller ganska otrygga och tolv procent avstår från att gå ut på kvällstid. I så kallat socialt utsatta områden känner sig mer än hälften av kvinnorna som bor där mycket eller ganska otrygga. Detta tycker vi visar på att tillgången till staden inte är jämställd och jämlikt fördelad.

I dagens samhällsplanering hanteras belysningsfrågan ofta bristfälligt och till förmån för kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi påstår att vi med kunskap om arkitektur, ljusdesign, socialantropologi och ny teknik kan utforma offentliga miljöer på ett mer energieffektivt, medvetet, trygghetsskapande och ekonomiskt försvarbart sätt.

Vi, som på olika sätt arbetar med ljusplanering och belysning i den byggda och offentliga miljön, vill bidra med vår kompetens och vårt engagemang för att åstadkomma en mer rättvis fördelning av väl gestaltade och ljussatta offentliga miljöer. Vi menar att det finns en stor underutnyttjad potential i kunskapen om hur upplevd trygghet och hållbarhet kan öka genom väl gestaltade miljöer som fungerar även när det är mörkt ute. Vi är övertygade om att vår kunskap om ljusplanering kan hjälpa till att skapa en känsla av trygghet och social sammanhållning, samtidigt som samhällets kostnader kan minska.

Vi vänder oss därför till landets beslutsfattare:
-    Regeringen har nyligen gett Boverket i uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltade livsmiljöer. Det är viktigt att Boverket inkluderar belysning och hur det offentliga rummet på bästa sätt gestaltas under timmar utan dagsljus för att uppnå hög kvalitet, trygghet och hållbarhet.
-    Både regeringen och berörda kommuner bör avsätta särskilda projektmedel för ombyggnad av offentliga miljöer i socialt utsatta områden. Projekten bör inriktas på hur trygghet ska skapas för alla samhällsgrupper, där belysning och ljusplanering utgör självklara redskap.

Den internationella Ljusdagen firas även i riksdagen. Där har riksdagsledamöterna Emma Hult (MP) och Ola Johansson (C) bjudit in till ett frukostmöte för att diskutera belysnings- och ljusplaneringsrelaterade möjligheter för att göra våra offentliga miljöer tryggare.

Vi som skriver under det här uppropet arbetar på olika sätt med ljus och belysning av den byggda miljön. Vi har alla ett stort intresse för att ljus och belysning får det publika erkännande som den Internationella Ljusdagens av UNESCO ger uttryck för. Vi vill visa ljusets betydelse och skönhet och öka medvetenheten om ljusdesignyrket, ett yrke med speciella kvaliteter, kunskap och kompetenser som ger sina utövare ett unikt arbetsområde.

Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen

Ljusarkitekterna – arbetsgrupp inom Sveriges Arkitekter

Svensk Ljusdesigner – branschorganisation som verkar för erkännandet av ljusdesigner som yrkesgrupp

IALD Sweden/Nordic – internationell organisation för ljusdesigner, ingår i styrgruppen för Internationella Ljusdagen

Jönköping University – School of Engineering - Avdelningen Bygg och belysning

Hemljus - branschföreningen för leverantörer av hembelysningsprodukter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Trygghet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev