tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Upprop: Prioritera personalens hälsa

Personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen måste få tillgång till en stärkt företagshälsovård, som kan sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Det bör vara en prioriterad uppgift för Myndigheten för arbetsmiljökunskap som startar sitt arbete i dag, skriver företrädarna för sju fackförbund.

Publicerad: 1 juni 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vårdens och omsorgens personal kräver bättre företagshälsovård.


Ämnen i artikeln:

OhälsaOmsorgOffentlig sektor

Under fredagen (den 1 juni) startar arbetet på den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap. En del av uppdraget är att utveckla företagshälsovården. Det är välkommet eftersom bara sex av tio av Sveriges arbetstagare i dag har tillgång till företagshälsovård.

Vi – som representerar över 700 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården och omsorgen – ser att sjukfrånvaron och den arbetsrelaterade ohälsan är oroande hög bland anställda i våra branscher och värst drabbad är kvinnor i kontaktnära yrken.

Arbetsgivare i offentlig sektor har goda möjligheter att bli förebilder i arbetsmiljöarbetet. Ohälsan bland medarbetare är mycket negativ och gör det svårt att upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna.

Vi ser dock en rad brister i dagens företagshälsovård. För det första är tillgången till tjänster ojämlik. Anställda har inte samma möjligheter till förebyggande och rehabiliterande insatser. För det andra råder det brist på flera professioner och olika huvudmän ansvarar för utbildningarna. För det tredje har företagshälsovården har alltmer tappat sin status som oberoende expertfunktion. I dag upphandlas rehabiliteringstjänster styckvis i syfte att korta ner sjukskrivningstiden för redan sjuka medarbetare och för det fjärde är den lokala tillgången av professionella kompetenser är alltför styrande för vilka slags hälsovårdstjänster en medarbetare kan efterfråga. Det finns inte tillräcklig bemanning för att möta behoven av förebyggande och rehabiliterande insatser.

I avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner slås fast att låg sjukfrånvaro på en arbetsplats hänger tätt samman med balans mellan krav och resurser. Det krävs ett närvarande ledarskap och respekt för medarbetarens perspektiv och kompetens. Varje arbetsplats måste ha förutsättningar att kunna arbeta systematiskt och proaktivt med den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön. Det kräver rätt bemanning och att medarbetare har korta avstånd till verksamhetsnära chefer. Företagshälsovård med multidisciplinär kompetens måste finnas så att medarbetare har tillgång till en bredd av yrkesprofessioner.

Vi föreslår:

■ att arbetsgivare arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att förbättra arbetsmiljön.  
■ att företagshälsovården bemannas med en bredd av professioner som behövs i det moderna arbetslivet. Det behövs särskilda satsningar på flera bristyrken för att säkerställa framtidens kompetens. 
■ att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att ta fram rekommendationer till upphandlingskrav för en företagshälsovård som lever upp till lagens krav om förebyggande och tidiga insatser.
■ att arbetsgivarna upphandlar en företagshälsovård som är multidisciplinär och som fungerar som en expertfunktion fullt ut både förebyggande och rehabiliterande.

Alla medarbetare i våra branscher måste få tillgång till kvalitativ och förebyggande företagshälsovård. Det är vanligt att våra medlemmar möter företagshälsovården först när de redan drabbats av arbetsrelaterad stress och belastningsbesvär som leder till sjukskrivning. Vi vill att medarbetare ska kunna söka stöd hos företagshälsovården på eget initiativ utan att be chefen om lov. Vi ser många fördelar med tidiga och preventiva insatser – både ekonomiskt och för den enskilde.

Vi förväntar oss därför att Myndigheten för arbetsmiljökunskap snarast möjligt lämnar konkreta förslag för att åtgärda företagshälsovårdens brister.

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund

Jonas Ålebring, ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision

Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev