Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Upphandlingslagar i vägen för arbeten till nyanlända

Vi tycker att den bästa lösningen skulle vara ett nära och likvärdigt samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen om snabbspår för nyanlända svenskar. Tyvärr visar våra erfarenheter att detta inte är möjligt. Därför satsar vi nu på en egen etableringsstrategi.

Publicerad: 1 februari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att lagar om upphandling är det största hindret för kommunernas möjlighet att samarbeta med Arbetsförmedlingen i etableringen av nyanlända är inget annat än en absurd situation, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

SFIArbeteArbetsförmedlingen

Fler människor befinner sig på flykt än under andra världskriget. Antalet flyktingar som kommer till Sverige har visserligen minskat de senaste månaderna men nu står vi inför utmaningen att ge de som redan kommit hit en bra start och en snabb etablering i det svenska samhället. När en individ har beviljats tillstånd att bo i Sverige är det främst Sveriges kommuner och landsting och Arbetsförmedlingen som ansvarar för den nyanländes etablering. Samarbetet mellan framförallt kommuner och Arbetsförmedling är helt avgörande för en effektiv integration.

Redan i slutet av 2015 insåg vi i Haninge behovet att snabbt få till ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i och med den stora tillströmningen av asylsökande. Det vi tog fasta på var regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen om att skapa snabbspår för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Eftersom vi i kommunen har ansvaret för SFI och vuxenutbildning borde vi vara en naturlig samarbetspartner.

Men efter att under hela 2016 försökt samarbeta kring snabbspåren är vi tvingade att inse, att vi är långt ifrån en naturlig samarbetspartner för Arbetsförmedlingen när det gäller yrkesutbildningar. Allt beroende på Arbetsförmedlingens tolkning av EU-rätten. Därför lämnar vi nu även ESF-projektet ”Sverige bygger nytt” som leds av Arbetsförmedlingen eftersom det inte längre är meningsfullt för oss att delta i projektet.

Vad är det då för tolkning av EU-rätten som ställer till problem? Arbetsförmedlingen gör tolkningen att utbildningar som ska utföras i samarbete med andra organisationer ska upphandlas. Även lokaler för utbildningar ska enligt Arbetsförmedlingen upphandlas. Men den kommunala vuxenutbildningen och SFI kan inte likställas med privata företag. Att lagar om upphandling är det största hindret för kommunernas möjlighet att samarbeta med Arbetsförmedlingen i etableringen av nyanlända är inget annat än en absurd situation.

Arbetsförmedlingens snabbspår har även fördröjts i och med omfattande problem med just upphandlingen av utförande av snabbspår. Vi i den styrande koalitionen i Haninge kommun har gjort bedömningen att Arbetsförmedlingens snabbspår tyvärr kommer för sent och inte är tillräckligt omfattande. För att klara vårt framtida arbetskraftsbehov och för att ge våra nya kommuninvånare chans att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden har vi istället reserverat 14 miljoner kronor 2017-2018 för en etableringssatsning i egen regi som vi har valt att kalla för bristyrkes-SFI.

Vi tycker fortfarande att den bästa lösningen skulle vara ett nära och likvärdigt samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen om snabbspår. Tyvärr visar våra erfarenheter att detta inte är möjligt. Om inte förutsättningarna för samarbete mellan Arbetsförmedling och kommuner väsentligt förbättras är det bättre att regeringen fördelar ut resurser för snabbspår direkt till oss i kommunerna. Vi ansvarar redan för SFI och vuxenutbildning och ett utökat ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden faller sig därför helt naturligt. Att gå omvägen via Arbetsförmedlingen är i dagsläget ett blindskär.

Anders Nordlund, ordförande (S) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Haninge kommun

Johan Svensk, (MP), 1:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Haninge kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev