Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Upp till kommunerna att satsa på biblioteken

Regeringen har nu beslutat om en förordning för att öka bemanningen på landets skolbibliotek. Det är nu upp till kommunerna att se till att detta efterföljs. Om skolbibliotekens fulla potential används rätt kan det bidra till att svenska skolan blir mer likvärdig.

Publicerad: 6 maj 2016, 03:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förutom att väcka läslusten, är arbetet med medie- och informationskunnighet ett område där skolbibliotekarierna gör viktiga insatser, skriver Calle Nathansson och Niclas Lindberg.


Ämnen i artikeln:

BibliotekKunskap

Under 2016 avsätts 15 miljoner kronor, en satsning som dubblas kommande år under mandatperioden. Det är ett välkommet erkännande av skolbibliotekens potentiella betydelse och roll i den svenska skolan. Men det statliga anslaget är inte tillräckligt. Bollen ligger nu hos landets kommuner, som huvudmän har de ansvaret för att bemanna skolbiblioteken och leva upp till lagstiftningens krav.

Varför är det så att hälften av eleverna i landets grund- och gymnasieskolor saknar tillgång till skolbibliotek? Mot bakgrund av svenska elevers ras i PISA-mätningar, där framförallt en försämrad läsförståelse sticker ut, är det svårt att förstå att landets kommuner inte utnyttjar den kraft och kompetens som finns hos landets skolbibliotekarier.

Förutom att väcka läslusten, är arbetet med medie- och informationskunnighet ett område där skolbibliotekarierna gör viktiga insatser. Tillgången till information är i dag oändlig, men hur vet man vad som är sant? Att lära ut källkritik och lära elever skilja åsikt från fakta är centralt för att rusta dem för dagens informationssamhälle. I dessa frågor spelar skolbibliotekarien med sin kompetens en avgörande roll och är ett ovärderligt stöd för lärare och elever.

Forskningen på området visar också att bemannade skolbibliotek gör att läsningen och läsförståelsen ökar och resultaten förbättras. Vill vi att våra barn ska lämna skolan med nödvändiga kunskaper i medie- och informationskunnighet och god läsförståelse är fler bemannade skolbibliotek en lönsam investering.

Bibliotekslagen och skollagen ger elever i grund- och gymnasieskolan rätt till skolbibliotek. Med ett bibliotek menas inte enbart ett rum med böcker utan ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. En fast bemanning på minst 20 timmar i veckan krävs för att skolbiblioteket ska räknas i Kungliga bibliotekets statistik. Trots lagen saknas det helt bemannade skolbibliotek i en tredjedel av landets kommuner.

Det finns goda exempel på kommuner och enskilda skolor som utnyttjar kompetensen hos skolbibliotekarierna och där skolbiblioteken är en väl integrerad del av den pedagogiska verksamheten. Vår önskan är att fler ska inspireras av det goda arbete som pågår i dessa skolor och implementera det så att alla elever, inte bara några, ska få samma stöd och ges samma möjligheter. Då kan den svenska skolan bli mer likvärdig och utjämna de kunskapsklyftor som i dag växer sig allt större. Här kan regeringens satsning bidra till en positiv utveckling.

Svensk biblioteksförening har länge talat om behovet av att stärka och bemanna skolbiblioteken så att de lever upp till lagstiftningens intentioner. Vi har också ställt regeringsföreträdare till svars för hur de skulle leva upp till de löften som ställdes ut i valrörelsen. När nu extra resurser är på väg välkomnar vi det och är säkra på att de kommer att göra nytta ute på landets skolor. Men behoven är så mycket större. Nu är det upp till kommunpolitiker och kommundirektörer i landets kommuner att ta sitt ansvar för att bemanna skolbiblioteken.

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening

Niclas Lindberg, generalsekretare Svensk biblioteksförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BibliotekKunskap

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev