Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Upp till högskolorna att skapa jobb i hela landet

Globaliseringen ökar trycket på Sverige att utbilda och ta tillvara på människors kompetens. Med en handlingsförlamad och visionslös regering kan vi inte förvänta oss några stora reformer. Det är upp till oss kommun- och regionpolitiker att själva skapa bra förutsättningar ute i landet, skriver regionala och kommunala företrädare för Centerpartiet.

Publicerad: 1 september 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Svensk högre utbildning är i behov av ett kvalitetslyft, skriver flera centerpartister.


Ämnen i artikeln:

HögskolanRegionerArbetsmarknadArbetslöshetJobbCenterpartiet

Svensk högre utbildning är i behov av ett kvalitetslyft. Samtidigt är arbetslösheten och missmatchningen fortfarande hög, speciellt för unga. Kraven på kvalificerad utbildning bland arbetssökande är högre än någonsin. Det är uppenbart att det behövs åtgärder för att minska utanförskapet och öka ungas attraktivitet på arbetsmarknaden.

De regionala högskolorna är viktiga för att försörja Sveriges regioner med kompetent arbetskraft. Men de är inte sysselsättningsåtgärder, utan det är viktigt att samma höga förväntningar på kvalitet ställs på dem som de anrika universiteten.

Två viktiga aktörer i högskoledebatten som ofta glöms bort är kommunerna och regionerna. Trots att stora grupper i högskolan efter färdig utbildning börjar arbeta inom offentlig administration och välfärdssektorn så hörs lokala politiker alltför sällan i debatten om högre utbildning. Centerpartiet är ett av landets största partier sett till representationen i kommuner och regioner.

Kommuner och regioner har en stor möjlighet att både lyfta sina högskolor, men också att använda dem som ett sätt att själva utvecklas.

I takt med att globaliseringen och konkurrensen mellan länder ökar så ökar trycket på Sverige att klara av omställningar och att utbilda och ta tillvara på människors kompetens på en global arbetsmarknad. Med en handlingsförlamad och visionslös regering så kan vi dock inte förvänta oss några stora reformer från statligt håll. Det är upp till oss kommun- och regionpolitiker att själva skapa bra förutsättningar ute i landet.

Ett erkänt problem för mindre orter är den urholkning av välutbildade människor som sker när människor flyttar in till storstäderna efter examen. Med högkvalitativ utbildning tillgängligt i hela landet finns större förutsättningar att nyutbildade startar liv även i mindre tätorter.

Med bättre förutsättningar för att komma in på lokala arbetsmarknader så förbättras villkoren och tillväxtkraften på fler orter i Sverige.

De regionala högskolorna, och även yrkeshögskolorna, är viktiga för att skapa och sprida kunskap och arbetstillfällen även utanför de traditionella studieorterna. Efter årtionden av utbyggnad av platserna i den högre utbildningen så är det dags att satsa på rejäla åtgärder för att höja kvaliteten på utbildningarna och statusen på högskolorna. Att koppla stora offentliga institutioner och arbetsgivare till den högre utbildningen skulle kunna skapa nya utbildningsvägar och förtydliga dess syfte.

Kommuner och regionerna har i sin roll såväl som kommande arbetsgivare och drivande i den lokala näringslivsutvecklingen en möjlighet att stärka sina högskolor.

Vi föreslår att man i högre grad anammar de studentmedarbetaravtal som är vardagsmat på många utbildningar i Danmark. Där arbetar många studenter på företag och inom offentlig sektor samtidigt med studierna vilket inte bara underlättar kompetensförsörjningen till lokala verksamheter utan ger också nyttig arbetslivserfarenhet.

Den nya tekniken gör förutsättningarna för mer avancerad utbildning bättre även på små högskolor. Utbildning via nätet genomförs idag - ofta för studenten kostnadsfritt - i massiv skala över hela världen. Det är en utveckling som de mindre högskolorna har möjlighet att både utnyttja men också driva på, som exempelvis Mittuniversitetet gjort.

De regionala högskolorna har stora möjligheter att nischa sig på spetsområden och snabbt reagera på nya trender. Exempelvis Mälardalens Högskola i Västerås ligger i framkant vad gäller datateknik och realtidssystem, och kan väl mäta sig med de traditionella lärosätena vad gäller utbildningskvalitet och deltagande i internationella forskningsprojekt.

Centerpartiets i Stockholms läns landsting lanserade nyligen ett förslag om att inrätta en vårdledarskapsakademi för att skapa nya karriärvägar för sjuksköterskor, läkare och andra med ledande positioner inom vården. Detta skulle göras i samverkan mellan landstinget, Vårdföretagarna, KI och Handelshögskolan och är ett bra exempel på den typ av lokala initiativ som vi efterfrågar. Förslaget skulle kunna utvecklas och inpassas till andra delar av landet.

Villkoren för forskningen ska inte heller förbises. Forskningsanläggningarna ESS/MAX IV i Lund är strålande exempel på hur den lokala och regionala politiken är avgörande för att kunna skapa förutsättningar för internationell spetsforskning.

Centerpartiet kommer i september att ha partistämma och anta ny politik på många områden, inte minst nya, skarpa förslag vad gäller högre utbildning och studenters möjligheter att få kvalificerade jobb. Vi ser framemot den utvecklingen men vet att det inte kommer att räcka om vi inte samtidigt genomför ett gediget arbete i de kommuner och regioner där vi har fått förtroende att styra.

Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd (C), Stockholms läns landsting

Alfred Askeljung (C), förbundsordförande Centerstudenter

Henrik Oretorp, kommunråd (C) Halmstad

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

Karin Ernlund, gruppledare (C) Stockholms Stad

Magnus Persson, (C) kommunalråd Solna

Muharrem Demirok, (C) kommunalråd Linköping

Jonny Cato Hansson, (C) kommunalråd Helsingborg

Lars Kallsäby, (C) kommunalråd Västerås

Mattias Larsson, (C) gruppledare Umeå

Niels Paarup-Petersen, ledamot (C) regionfullmäktige Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News