lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Ungdomspolitiken kräver starkare samordning

En tydligare nationell samordning av kommunernas ungdomspolitik och stöd till ungdomsrörelsen skulle förbättra ungas situation och skapa större rättvisa mellan Sveriges kommuner. Det handlar inte om att detaljstyra kommunerna, utan att ge ett tydligt stöd för att nå de ungdomspolitiska målen, skriver Rebecka Prentell, ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

Publicerad: 11 maj 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stödet till ungdomsorganisationerna är en viktig del av ungdomspolitiken. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FöreningsstödUngdomarIdrott

Under tre år har vi drivit projektet Villkor lokalt, för att utveckla och stärka stödet till den lokala ungdomsrörelsen. Genom enkäter, workshops, dokumentstudier, processledningar samt många, många samtal och möten har vi lärt oss mycket om det kommunala stödet till ungdomsföreningarna. I dag måndag släpper vi rapporten ”Från engagemang till organisering” som sammanfattar projektet. Bland många intressanta slutsatser och rekommendationer är behovet av nationell samordning den mest framträdande.

Unga möter i dag stora utmaningar och svårigheter. Inte minst när det gäller att etablera sig i samhället, på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden eller att få en fullgod utbildning. Den psykiska ohälsan bland unga ökar på ett oroväckande sätt. Samtidigt är skillnaderna inom ungdomsgruppen stor, och växande. Allt detta hänger givetvis nära samman och utgör de mest framträdande frågorna för ungdomspolitiken och ungdomsrörelsen att besvara.

Stödet till ungdomsorganisationerna är en viktig del av ungdomspolitiken. Ungas föreningar är både medel och mål i ungdomspolitiken. De ger unga makt och inflytande över våra egna liv och samhället omkring oss samtidigt som de stärker ungas självkänsla, välbefinnande och sociala kapital. Oavsett om organisationernas huvudsakliga syfte är att hantera de utmaningar som unga möter, uppfyller de detta syfte varje dag. Därför behövs ett starkt stöd till ungdomsföreningarna, i hela landet.

Utformningen av det statliga stödet till ungdomsorganisationerna har sina brister och svagheter, men är ett tydligt stöd för ungas egen organisering och borde utgöra grunden för kommunernas stöd till ungdomsföreningarna. Så är dock inte fallet. Endast 5 procent respektive 28 procent av kommunerna använder samma undre (6 år), respektive övre (25 år) åldersgräns som statsbidraget. Bara 53 procent av kommunerna ställer krav på en viss andel ungdomar bland en förenings medlemmar för att den ska ha rätt till bidrag. Att jämföra med det nationella stödet som kräver att 60 procent av medlemmarna i riksorganisationen och lokalföreningar är ungdomar för att de ska få stöd.

Endast två av fem kommuner har ett separat stöd till ungdomsföreningarna. 63 procent av Sveriges kommuner använder istället barn- och ungdomsidrottens LOK-stöd som är utformat och anpassat för idrottsverksamhet och därför inte passar alla ungdomsföreningar. Olikheterna i hur stöden ser ut och administreras gör det också omöjligt att komma fram till en tydlig siffra för hur stort det totala stödet till ungdomsföreningarna i Sverige är.

Den nationella ungdomspolitik som riksdagen slog fast förra året lyfter fram den lokala ungdomspolitiken som extra viktig, men också i behov av förnyelse. Att unga har goda levnadsvillkor, rätt till makt över sin omgivning och sina liv, och att de har goda möjligheter att organisera sig, är både statens och kommunernas ansvar. Men att förutsättningarna är likvärdiga runt om i landet och att var du bor inte avgör dina möjligheter i livet måste vara statens ansvar.

Det är dags att staten tar det ansvaret och utvecklar tydliga riktlinjer för hur ungdomspolitiken och stödet till ungdomsorganisationerna ska se ut. Inte för att tvinga kommunerna, utan för att ge dem det stöd de efterfrågar och unga de goda levnadsvillkor och den makt vi förtjänar.

Rebecka Prentell, ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev