söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Trygg elförsörjning med förnybart

För oss är ett ansvarstagande för framtiden av största vikt. Just därför måste vi fortsätta utbyggnaden av den förnybara elproduktionen för att säkerställa en långsiktig trygghet, skriver Charlotte Unger, ordförande i Förnybarhetsrådet, i en replik till Svensk Energi.

Publicerad: 16 februari 2016, 09:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns en mycket stor potential för förnybar elproduktion i Sverige.


Ämnen i artikeln:

EnergipolitikElproduktionEnergiVindkraftKärnkraft

REPLIK I debattartikeln ”Lägg partipolitiken åt sidan för Sveriges bästa” vill Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi, värna dagens system och ett ansvarstagande för den svenska försörjningstryggheten.

Precis som Svensk Energi anser vi att det är av största vikt att Energikommissionen lägger partipolitiken åt sidan. Ledamöterna måste kunna lyfta blicken och se möjligheterna som ligger för oss.

Nyligen lämnade IVA-projektet Vägval el en delrapport om Sveriges framtida elproduktion. I rapporten beskrivs den mycket stora potential som finns för förnybar elproduktion i Sverige.

Vindkraften skulle kunna bidra med mer än 100 terawattimmar (TWh), biokraften med 60 TWh, solkraften med 50 TWh. Vattenkraften som i dag bidrar med 65 TWh kan öka sin produktion.  Hur mycket som i verkligheten kan genomföras beror på ekonomi och styrmedel.

Effektfrågan går att lösa även i ett system med 100 procent förnybar energi. Med bättre sammankoppling mellan länderna, utbyggd effekt i vattenkraften, energilager, flexibel användning, mer biobaserad kraftvärme som ger el när det är kallt, moderna och mer geografiskt utspridda vindkraftverk som levererar mer energi i förhållande till maxeffekt, biogasdrivna gasturbiner och andra åtgärder kan vi se till att ha tillräcklig effekt varje sekund, även när kärnkraftverk avvecklas. Att ersätta elvärme med annan förnybar uppvärmning förbättrar också effektbalansen.

Hela 77 procent av den nya elproduktionskapacitet som byggdes ut i EU 2015 var förnybar. Att Sverige skulle bromsautvecklingen av förnybart rimmar illa med ett ledarskap i utvecklingen mot ett förnybart Europa. Det rimmar även illa med att svenska folket vill se en ökad satsning på förnybar energi.

Genom att ta ansvar för en förnyelse av elsystemet med nya mål för 2030 kan Energikommissionen medverka till att vi får en trygg elförsörjning till rimlig kostnad i framtiden.

Elanvändningen i Sverige var 2015 under 140 TWh och vi exporterade netto över 20 TWh. Även om elförbrukningen skulle öka mycket finns utmärkta förutsättningar att förse Sverige med el och dessutom exportera överskottet, vilket gynnar klimatet och samhällsekonomin.

Charlotte Unger Larson, ordförande i Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi, Svebio och Energieffektiviseringsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev