onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Trafikverket: Oron för att lyset släcks är obefogad

Oron för att Trafikverket godtyckligt skulle släcka ned landsbygden som framskymtar i debattartikeln ”Nu släcker staten lyset på landsbygden” är obefogad.

Publicerad: 6 december 2018, 10:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi behöver en uppdaterad riktlinje som är lika för hela Sverige.” Foto: Nils Jakobsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

TrafikverketSKRLandsbygdenDetaljplanerTrafik

REPLIK Just nu pågår ett pilotprojekt som har initierats av SKL och som genomförs gemensamt av SKL och Trafikverket. Projektet syftar bland annat till att skapa en gemensam bedömningsplattform för hela landet för var och hur belysning längs landsvägarna ska se ut. Fokus i studien är den stora delen kommunalt ägd belysning på statlig väg. En del i det är vem som ska äga och ansvara för underhåll och som därmed kommer att stå för kostnaderna kring utrustning och belysning.

I dag är väghållaransvaret i Sverige uppdelat i statliga, kommunala respektive enskilda vägar, men belysningsanläggningen kan av historiska skäl ägas av andra än väghållaren. I debattartikeln av kommunstyrelsens ordförande Åsa Sjödén (S) togs Sollefteå kommun upp som exempel där Trafikverket tagit bort belysning på en del av väg 90, i linje med det regelverk som finns i dag. Denna belysning ägs av Trafikverket.

Bakgrunden var ett antal belysningsstolpar som bedömdes som allmänfarliga, det vill säga i så dåligt skick att de kunde förorsaka en trafikolycka. Att dessa inte ersätts är kopplat till vägsträckan där de stod och att sträckan inte ligger i detaljplanelagt område samt att det inte färdas oskyddade trafikanter längs sträckan.

Trafikverkets uppfattning är att det därför inte är motiverat med belysning på vägsträckan. Sollefteåexemplet får inte sammanblandas med pilotprojektet. Det är inte aktuellt att avbryta det pilotprojekt som debattartikeln pekar på och som har en ambition att ge en ökad tydlighet i ansvaret för belysningsanläggningen och på vilket sätt vi förvaltar våra vägar i landet.

Vi behöver en uppdaterad riktlinje som är lika för hela Sverige. Trafikverkets bedömning är att pilotprojektet ihop med SKL kommer att kunna ge ett bättre beslutsunderlag för att kunna skapa en långsiktig inriktning för hantering av belysning. I avvaktan på detta resultat följer Trafikverket det regelverk som finns i dag.

Bengt Olsson, presschef Trafikverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev