lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Tjänstemän måste få en tydligare roll i lagen

Med drygt 1,1 miljoner anställda står kommuner och landsting för en stor del av landets välfärdstjänster. För att dessa ska fungera behövs stabila spelregler för samspelet mellan politiker och tjänstemän. Det är hög tid för den nya regeringen att förtydliga tjänstemännens roll i kommunallagen, skriver Juseks vd och Kommundirektörsföreningens ordförande.

Publicerad: 16 oktober 2014, 10:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skriv om lagen så att spelreglerna blir tydligare, föreslår Jusek.


Ämnen i artikeln:

FörvaltningFinansieringsformerVälfärdstjänsterFörtroendevaldaKommunallagen

Den svenska välfärden är världsberömd och har högt förtroende bland medborgarna. Rätt utformad skapar den trygghet och kvalitativ service till invånarna. Förväntningarna på offentlig sektor och den service som levereras ska vara hög. Alla ska få tillgång till god vård. Skolan och förskolan ska hålla högsta kvalitet liksom servicen på äldreboendet.

Nu står offentlig sektor inför stora utmaningar. Kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg beräknas öka i snabbare takt än skatteinkomsterna. Ska kommuner och landsting lyckas leverera den välfärd och service som efterfrågas krävs en effektiv användning av våra gemensamma skattemedel.

I takt med att den kommunala sektorns uppgifter blivit fler har organisationerna vuxit. Den kommunala sektorns karaktär har också förändrats. Alltmer av verksamheten drivs i bolagsform eller läggs ut på alternativa utförare. Kommunerna arbetar också mer tillsammans. Det kräver mer uppföljning, kontroll och nya rutiner. Verksamheten är samtidigt komplex vilket ställer stora krav på att medarbetare och chefer har rätt kompetens.

All offentlig verksamhet är beroende av ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstemän. I samband med val byts många av de ledande tjänstemännen ut. Kommundirektörerna har en viktig roll att genomdriva de beslut politikerna fattar. Det måste självklart finnas ett förtroende. Samtidigt är kommundirektörerna opolitiska tjänstemän och den höga omsättningen direkt efter ett val är uppseendeväckande.

Det är hög tid att den ledande tjänstemannens roll förtydligas i kommunallagen. I dag regleras enbart den demokratiska organisationen. Men i realiteten har kommuner och landsting ofta delegerat beslutsbefogenheten till tjänstemännen. En tydlighet i rollfördelning och uppdrag kan skapas genom dialog men bör också ske genom reglering i kommunallagen. I dag är det upp till den enskilda kommunen att arbeta fram en beskrivning av rollen som kommundirektör och att ta fram en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Något som inte alltid fungerar.

Kommundirektörsföreningen och Jusek, fackförbundet för ledande tjänstemän i offentlig sektor, har genomfört en undersökning bland landets kommundirektörer. Drygt en tredjedel arbetar i en organisation som saknar en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Bara en av fem har en skriftlig överenskommelse. Detta skapar ett otydligt ledarskap.

Vår undersökning visar att fyra av fem kommundirektörer efterfrågar en reglering i kommunallagen kring rollen som ledande tjänsteman. Den förra regeringen tillsatta en utredning som ser över hur kommunallagen ska moderniseras. Nu behöver utredaren arbeta fram skarpa förslag som kan förtydliga tjänstemannens roll.

En reglering skulle också skapa tydlighet vid rekrytering av nya chefer och ge ett verktyg vid uppföljning av verksamheten. Omkring 20 procent av alla kommundirektörer byts ut per år. Bytena ökar kring valår. Varje ny rekrytering innebär givetvis en kostnad. Dessutom förlorar kommunerna kompetens i och med att det alltid tar en viss tid för en ny person att sätta sig in i verksamheten. Den stora omsättningen av höga chefer riskerar att minska effektiviteten i verksamheten.

En tydlig instruktion skulle ge den politiska ledningen möjlighet att tänka till kring vilken ledarperson den behöver i förvaltningen. Vi är övertygade om att ett sådant arbetssätt skulle leda till en minskad omsättning av kommundirektörer. Även allmänheten vinner på en ökad tydlighet. Eftersom många arbetsuppgifter delegeras från den politiska makten till tjänstemännen kan det vara svårt att se vilka frågor som ligger på vilken instans. Ett förtydligande kommer att leda till att det blir lättare att förstå vad som förväntas av politikerna och tjänstemännen.

Vi föreslår därför att kommunallagen reglerar att det i varje kommun och landsting ska finns en instruktion som beskriver uppdraget för den ledande tjänstemannen. Så skapas stabila spelregler mellan politik och förvaltning vilket i slutänden skapar en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor.

Magnus Hedberg, vd Jusek

Staffan Isling, ordförande, Kommundirektörsföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev