torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Tillsammans skapar vi ett mänskligare arbetsliv

Stressen gör oss sjuka och sjukfrånvaron kostar miljarder. Det går att vända trenden och göra våra arbetsplatser friska. Med start i dag kommer Vision att bjuda in medlemmar, arbetsgivare och politiker till samtal - landets största dialog - där vi tillsammans utformar åtgärder som ska göra våra arbetsplatser friskare.

Publicerad: 8 januari 2017, 23:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alldeles för många i kvinnodominerade välfärdsyrken blir sjuka av stress. Målet är att bryta trenden redan i år.


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarArbetsgivareRehabiliteringSKRArbeteFeminism

Alldeles för många av Visions medlemmar i kvinnodominerade välfärdsyrken blir sjuka av stress. Vårt mål är att bryta trenden redan i år. Till år 2020 vill vi halvera antalet nya sjukskrivningar till följd av stress.

Vi vet att den politiska viljan finns. Nyligen tecknade Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse för friskare arbetsplatser med Vision och andra fack. Nu måste målsättningarna brytas ner till konkreta åtgärder på arbetsplatserna. Detsamma gäller kyrkan och offentligt finansierade privata verksamheter som också behöver investera för att sänka sjukfrånvaron.

När Vision ställde frågan hur medlemmarna vill ha det på jobbet så var beskedet tydligt – de vill ha ett mänskligare arbetsliv där ingen blir sjuk av stress. Vi har även frågat medlemmarna vad som bör förändras för att minska stressen på jobbet. Svaren kan sammanställas till fyra lösningsförslag:

Ge cheferna förutsättningar att minska sjukskrivningarna. Chefer ska ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare. I dag har chefer inom vård, omsorg och socialt arbete ansvar för i snitt 30 personer, vilket är betydligt fler än i övriga branscher på arbetsmarknaden.

Balans mellan krav och resurser med hjälp av rätt använd kompetens. Höga krav i kombination med begränsade resurser är en bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron i välfärden. För att nå en balans mellan krav och resurser kan en lösning vara att anställa fler medarbetare. Personalens kompetens kan också användas smartare. Det kan innebära fler administratörer i sjukvården och socialtjänsten eller att chefer förses med rätt stödstrukturer inom HR, ekonomi och administration.

Satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och öka stödet för rehabilitering. Genom att använda företagshälsovården på ett mer strategiskt sätt kan det förebyggande arbetet fungera bättre. Arbetsgivarna behöver även se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete i förhållande till de nya arbetsmiljöreglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Sätt personalens hälsa på den politiska dagordningen. Den politiska nivån i kommuner, landsting och regioner bör upprätta årliga hälsobokslut över hur arbetsmiljön och personalens hälsa utvecklas över tid och identifiera behov av insatser. Också kyrkan och offentligt finansierade privata verksamheter behöver ta ett politiskt ansvar för att påverka utvecklingen.

Förutom den tuffa situation som en sjukskrivning innebär för individen så handlar det också om stora utgifter för arbetsgivarna. I höstas presenterade Vision nya beräkningar som visar att sjukfrånvaron kostar välfärden miljarder kronor varje år.

Våra beräkningar visar att det lönar sig att investera för att sänka sjukfrånvaron. Om alla arbetsgivare blir lika duktiga som Torsby kommun eller landstingen i Kalmar och Halland, handlar det om totala kostnadsminskningar motsvarande närmare sju miljarder kronor per år.

Torsby är ett bra exempel på att det är möjligt att minska sjukskrivningarna. Genom riktade insatser har Torsby sänkt sjukfrånvaron från 8,5 procent år 2004 till 4,3 procent år 2015. Den siffran är lägst i Sverige. En viktig nyckel har varit engagemang hos politiker, ledning och chefer. Så låt oss sätta igång vårt gemensamma arbete för att minska stressen på jobbet! Tillsammans kan vi skapa ett mänskligare och friskare arbetsliv.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev