måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Tack politiker för ert stöd – här är våra krav

Famna vill rikta ett stort tack till er, landets ledande lokalpolitiker. Ni är till och med mer optimistiska om den idéburna sektorns framtid än vad vi själva är. Men nu gäller det att vi tillsammans går från ord till handling. Därför ger vi er här våra löften – och våra krav på er.

Publicerad: 17 maj 2018, 03:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Politiker i kommuner och landsting är, enligt Famnas undersökning, mycket positiva till den idéburna sektorn.


Ämnen i artikeln:

Idéburna sektornLOUOmsorgOPSKommuner

För några veckor sedan skickade vi på Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, en enkät till samtliga kommunal- och landstingsråd samt till alla ordföranden för de kommunala nämnder som hanterar våra frågor.

Svaren vi fick överträffade våra vildaste förväntningar. Ni 347 lokalpolitiker från 189 kommuner och 17 landsting som svarade, menar att den idéburna sektorn borde vara åtta till tio gånger större om tio år än vad den är idag. Skulle vi nå detta handlar det om att de idéburna aktörerna tillsammans ska producera vård och social omsorg för ungefär 100 miljarder kronor per år, jämfört med dagens 12 miljarder.

Det som glädjer oss allra mest var att stödet var lika stort i alla läger. Oavsett politisk färg och politiskt uppdrag vill ni lokalpolitiker att vi idéburna ska ta hand om en mycket större del av välfärden. Och vi är beredda att ta det ansvaret.

På Famnas årsmöte idag, den 17 maj, kommer vi att behandla ett förslag som innebär att vi ska arbeta för att fyrfaldiga den idéburna sektorns verksamhet till år 2030. Detta kommer att ställa mycket stora krav på våra egna verksamheter. Vi som arbetar inom de idéburna verksamheterna behöver utveckla vårt entreprenörskap och bli modigare i upphandlingarna. Inom Famna behöver vi jobba mycket hårdare med att driva på politiken på nationell nivå så att den skapar förutsättningar för nya idéburna företag och för bättre upphandlingsregler. Det kommer både vi själva och ni lokalpolitiker att ha stor nytta av.

Men ni lokalpolitiker sitter själva på några av de viktigaste maktmedlen för att förverkliga målet att öka den idéburna sektorn i Sverige.

Vi vill peka på de tre viktigaste besluten som ni kan ta redan idag:

Utveckla LOV. Inom områden där den tillämpas, säkerställ att medborgarna alltid har idéburna – ickevinstdrivande  –  alternativ att välja bland. Utvidga LOV till nya områden i din kommun/landsting.
Om ni ändå vill/måste upphandla enligt LOU, förändra då tillämpningen så att ni undviker rena lägsta-prisupphandlingar. Säkerställ att idégrund, omsorgsfilosofi, bemötande och återinvestering av vinst får utrymme att synas som positiva värden. Upphandla i sammanhållna vårdkedjor och helhetssyn på individen. Våga prova upphandla innovativt i parallella spår, så att både kommersiella och idéburna kan tilldelas avtal.

Använd Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP). Famna vill se en ramlag för att underlätta denna modell, men faktum är att det är möjligt redan i dag för kommuner och landsting att ingå ett partnerskap med idéburna aktörer. Ett IOP-samarbete innebär att en kommun eller ett landsting sluter ett avtal med en idéburen aktör om att utföra en tjänst utan upphandling där ingen marknad finns. Exempelvis har Stadsmissionen i Stockholm tillsammans med ett antal andra aktörer ingått ett IOP-avtal med Stockholms stad för att arbeta med papperslösa ungdomar och EU-migranter.

Famna kommer bjuda in till dialog med landstings- och kommunpolitiker för att ta dessa förslag vidare. Vi ses och hörs!

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, Famna

Martin Ärnlöv, styrelseordförande, Famna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev