Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Svenska soldater förtjänar respekt, inte nonchalans

Idag uppmärksammas veterandagen för att hedra de svenska män och kvinnor som riskerar sina liv för att skipa fred och försvara friheten. Men alltför många veteraner vittnar om ett bristande stöd vid hemkomsten – i värsta fall om nonchalans, skriver Maria Weimer (L) och Callis Amid (L).

Publicerad: 29 maj 2018, 08:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vårt öppna samhälle bygger på att det finns landsmän och kvinnor som är beredda att försvara det.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Liberalerna

Allt sedan Dag Hammarskjölds dagar har Sverige deltagit i internationella fredsbevarande insatser. Omkring 100 000 män och kvinnor har deltagit, ofta med livet som insats. Av de hundratals svenskar som idag tjänstgör i missioner är en stor del militärer, men i allt större utsträckning deltar även sjukvårdspersonal, tullexperter, poliser och kriminalvårdare. Allt fler svenska myndigheter berörs av Sveriges personalbidrag till internationella insatser.

Vi är stolta över att Sverige bidrar till fredsbevarande världen över. Ännu stoltare är vi över att svenska män och kvinnor riskerar sina liv för att skipa fred och försvara friheten. En av oss har arbetat med att förbereda Sveriges militära insatser på UD och en av oss har själv deltagit i den svenska insatsen i Afghanistan i tre omgångar.

Efter att ha upplevt krig och förstörelse som svensk soldat eller civilanställd är det inte alltid lätt att komma hem till ett Sverige präglat av två hundra år av fred. Många återvänder med fysiska och själsliga skador. De har behov inte bara av vård och behandling utan också av förståelse och respekt för sin insats. Alltför många veteraner vittnar om ett bristande stöd vid hemkomsten och i värsta fall om nonchalans. I vissa fall kan bristen på medkänsla upplevas som värre än de trauman som upplevdes i konfliktområdet. Det är oacceptabelt att vi inte bättre tar hand om våra veteraner.

Viktiga steg har tagits de senaste åren. Veterandagen har instiftats och blivit till flaggdag på initiativ av bland annat vår partivän Allan Widman. En del landsting har börjat erbjuda specialiserade mottagningar för traumapatienter såsom exempelvis Uppsalas Veteranmottagning. Men det är långt ifrån tillräckligt. Det vilar ett tungt ansvar på politiker att dels säkerställa att veteraner och deras familjer får ett bättre stöd och dels att ta debatten hemmavid om varför internationella insatser genomförs och behövs.

Vi vill att SKL etablerar regionala multidisciplinära kunskapscentra för vård och rehabilitering av veteraner med psykiska och fysiska besvär från internationella insatser. De kan upprättas som en del av existerande kunskapscentrum eller i samarbete med Försvarsmakten, förlagda på utvalda regementen. Dessa centra behöver finnas tillgängliga över hela landet.

I Veteranutredningen från 2014 uppmärksammas brister i samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting i stödet till veteransoldater. Ett problem är att statistiken om veteraner fortfarande är bristfällig, vilket försvårar för kunskapsinhämtning om deras hälsotillstånd och livssituation. Med förbättrad statistik underlättas också forskning om veteranfrågor.

Många svenskar har fått betala med sina liv för att andra människor ska få leva i fred och frihet. Det är en ovärderlig insats som förtjänar att hedras. Men det är lika viktigt att politiker är tydliga med varför internationella insatser behövs och hur viktigt det är att svenska soldater och civila vill fortsätta delta. Varje gång riksdagen beslutar om att skicka väpnad trupp utomlands, om det är till Tchad, Afghanistan eller Mali, måste vi också förklara varför det är viktigt. Det är av yttersta vikt att svenskar i fredsfrämjande insatser utomlands känner uppbackning av samhället hemmavid.

Vårt öppna samhälle bygger på att det finns landsmän och kvinnor som är beredda att försvara det. Vårt internationella engagemang förutsätter att soldater och civila är beredda att riskera sina liv för att förhindra konflikter och skapa fred även långt från Sveriges gränser. Vi är långt ifrån ett värdigt mottagande och stöd för alla dem som återvänder från dessa svåra uppdrag. Låt dagens firande vara en påminnelse om hur viktigt det är att vårt arbete för veteranerna fortsätter.

Maria Weimer, riksdagsledamot (L), ersättare försvarsutskottet och tidigare diplomat på UD

Callis Amid, riksdagskandidat (L) och årets veteran 2016

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Liberalerna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev