fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Svensk offentlig sektor måste våga mer!”

Vi behöver politiker som har en plan för hur vi ska ta offentlig sektor in i framtiden. En plan för hur vi kan nya hitta sätt att stimulera och uppmuntra nytänkande och innovationer. Jag hoppas därför att vi kommer att få se ett tydligt innovationsfokus i fler kommuner och landsting den kommande mandatperioden, skriver Johan Ödmark vd för Stiftelsen Electrum.

Publicerad: 17 september 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I min position ser jag tydligt hur innovationsklimatet behöver förbättras i Sverige, skriver Johan Ödmark. Foto: Sanda Stanca / Juan Aunion / Colourbox


Ämnen i artikeln:

Offentlig sektorKommunerInnovationKonkurrensBudgetBudgetförhandling

Över hela landet går nu våra valda kommun- och landstingspolitiker in i en förhandlingsperiod. En period då framtidens politik stakas ut och viktiga vägval görs. Jag vill därför passa på och vädja till våra politiker, från norr till söder att våga tänka nytt. För vi behöver politiker som har en plan för hur vi ska ta offentlig sektor in i framtiden. En plan för hur vi kan nya hitta sätt att stimulera och uppmuntra nytänkande och innovationer. För svensk offentlig sektor måste våga mer!

I min position ser jag tydligt hur innovationsklimatet behöver förbättras i Sverige. I en stenhård global konkurrens behöver vi förenkla och uppmuntra nytänkande och vi behöver helhjärtat få med vår offentliga sektor på resan. För att vi fortsatt i Sverige ska kunna vara med i utvecklingens framkant behöver vi se ett ändrat förhållningssätt i några frågor:

Satsa resurser på innovationsupphandlingar. Politiken har länge pratat om innovationsupphandlingar, men det har visat sig vara svårt att gå från ord till handling. Oprövade innovationer passar inte in i den offentliga sektorns färdiga mallar, utan blir oftast exkluderade i upphandlingsprocessen. Våra kommuner och landsting har mycket att vinna på att öppna och efterfråga marknadens förslag på lösningar, på att låta innovationer bidra till större effektivitet och lösa samhällsutmaningar. Innovationsupphandling som instrument väljs ofta bort då det förknippas med större risk då upphandlaren har svårt att avgöra vilka innovationer som har möjlighet att upphandlas framgångsrikt. Man väljer helt enkelt hellre det beprövade och säkra än det nya och otestade – även om det senare skulle kunna innebära stora fördelar för samhället i stort.
Offentlig sektor måste våga gå in i testbäddar. Kommuner och landsting behöver komma in i projekt som kan bidra till tekniksprång. Därför behöver offentlig sektor bli bättre på att etablera innovationspartnerskap, det vill säga i partnerskap med akademi och forskningsinstitut och med startups såväl som etablerade företag gå in i tidiga försök för att få nya lösningar på kända behov. Nytänkande och innovationer kommer sällan från de etablerade aktörerna och vi kan inte fortsatt låta försiktighetsprincipen stoppa innovationer och goda idéer från att ta fart.
Locka fler talanger med hjälp av innovationsvisum. För att Sverige ska kunna konkurrera på en internationell marknad behöver vi bli ännu mer attraktiva för investeringar i forskning och utveckling. Det betyder inte minst att vi behöver locka fler talanger med rätt sorts kompetens att vilja och kunna jobba i Sverige, och det måste bli enklare för dem att komma hit. Ett sätt skulle kunna vara att utfärda innovationsvisum för personer som vill arbeta eller forska i Sverige under kortare eller längre tid.
Visa och öppna upp företag och forskning. Företag och forskning måste bli bättre på att visa upp sig. Det finns en uppsjö av kompetens och spännande projekt i vårt land som många inte känner till. Det offentliga Sverige behöver därför tillsammans med näringslivet skapa skyltfönster, öppna upp våra miljöer och tillsammans visa upp det som händer för omvärlden. Det kommer indirekt att skapa synergier genom att det offentliga blir bättre på att dra nytta av det myller av skilda kompetenser som finns i våra framgångsrika teknikkluster.

När landets kommunala budgetar presenteras om några månader så hoppas jag att vi kommer att få se ett tydligt innovationsfokus i fler kommuner och landsting. Jag hoppas att det finns fler kommunalråd och landstingsråd med en innovationsagenda i sina portföljer, och jag hoppas att dessa fyra punkter kan inspirera politiken. Det skulle göra mitt arbete både enklare och ännu roligare, men framförallt skulle det bidra till ett Sverige som även fortsättningsvis är med och bidrar till innovationer som i förlängningen kommer hela världen till gagn.

Fakta

- Stiftelsen Electrum bildades 1986 i syfte att utveckla samverkan mellan näringsliv, universitet, forskning och offentlig sektor.Verksamheten bedrivs i två dotterbolag: utvecklings- och marknadsbolaget Kista Science City AB samt inkubatorn Sting AB.

Kista Science City är i dag ett världsledande ICT-kluster där företag, forskningsinstitut och universitet sysselsätter mer än 30 000 personer.

Johan Ödmark, vd, Stiftelsen Electrum och Kista Science City, vice ordförande Swedish Incubators and Science Parks

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev