Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Svag effekt av högre löner på vissa skolor

Publicerad: 8 mars 2019, 09:13

Rektor Mattias Wahlström har något lättare att rekrytera behöriga lärare till Hagsätra-Ormkärrsskolan i Stockholm sedan ett särskilt lönetillägg införts.

Foto: ERIK SIMANDER/BILDBYRÅN

Högre löner ska locka lärare till skolor där eleverna har sämre förutsättningar. Rektor Mattias Wahlström tycker att det har gett en viss effekt.


Ämnen i artikeln:

RekryteringLöner

Legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger på två skolor i utkanten av Stockholm har i ett år fått ett lönetillägg på 6000 kronor i månaden. Pilotprojektet ska visa om högre lön kan få fler lärare att söka jobb i skolor vars elever har dåliga socioekonomiska villkor.

Försöksperioden löpte egentligen ut vid årsskiftet, men förlängdes då med ett år så att det ska finnas ett bättre underlag för den kommande utvärderingen.

En av skolorna är Hagsätra-Ormkärrsskolan och där har rektor Mattias Wahlström redan märkt att satsningen haft effekt.

– De mest eftertraktade lärarna väljer i större utsträckning att söka jobb här nu, säger han.

Så värst många tjänster har inte varit utannonserade eftersom personalomsättningen minskat något, troligen beroende på lönetillägget.

– Tvekar man kring att sluta eller stanna kvar kan tillägget avgöra. Det är ju en rejäl summa, som du förlorar om du byter arbetsplats, säger Mattias Wahlström.

Han är nöjd med den förbättrade kontinuiteten och att skolan nu har färre vikarier. Andelen behöriga lärare var redan tidigare hög på skolan, men har nu stigit ytterligare något, till 95 procent.

Men att bara en del av personalen fått en kraftig löneförhöjning har irriterat dem som blivit utan lönetillägg.

– Det har skapat ett internt missnöje bland fritidsledare och elevhälsans personal, som också är viktiga i organisationen, säger Mattias Wahlström.

Inom Stockholms stad omfördelas varje år ungefär 1 miljard kronor mellan skolorna, vilket ger vissa skolor betydligt mer resurser per elev. Hagsätra-Ormkärrskolan är en av de skolor som får extra pengar, men Mattias Wahlström kan bara använda dem till ökad personaltäthet. Han har inte med hjälp av dessa pengar kunnat värva lärare från andra kommunala skolor genom att erbjuda dem högre lön.

– Vi får ju inte lönekonkurrera inom kommunen, säger han.

Men Mattias Wahlström tror att högre löner i vissa skolor skulle kunna locka dit de lärare som dessa skolor så väl behöver.

– De bästa lärarna ska ju arbeta där de behövs bäst, säger han.

I Malmö kan lärare, fritidspedagoger, biträdande rektorer och rektorer få upp till 3000 kronor extra per månad om de arbetar på så kallade högindexskolor. Det är skolor där många elever har bott kort tid i Sverige, har lågutbildade föräldrar eller lever i familjer som har försörjningsstöd.

– De som jobbar på en högindexskola ska ha bra betalt. Vi vill att de bästa pedagogerna ska välja dessa skolor, säger Kim Nybble, HR-chef på grundskoleförvaltningen i Malmö.

Skolornas index varierar år för år och förra året räknades 16 av Malmö stads grundskolor som högindexskolor. Rosengårdsskolan har ett så högt index att lärarna där kan få upp till 3000 kronor mer i månaden, medan de som arbetar på de övriga 15 skolorna kan få högst 2000 kronor.

Lönesatsningen på högindexskolor har pågått sedan 2015 och strax före jul presenterades en utvärdering av effekterna.

– Den visar på en svagt ökad andel legitimerade lärare, men det är svårt att veta om det beror på lönen, säger Kim Nybble.

De flesta högindexskolor har höjt eller bibehållit andelen legitimerade lärare, medan andelen minskat på sex av skolorna. På samtliga skolor är nu minst 70 procent av lärarna legitimerade.

Den särskilda lönesatsningen fortsätter även under 2019. Men om en skolas elevsammansättning förändras så att den inte längre är en högindexskola försvinner de extra pengarna. Några lönesänkningar ska det dock inte bli, lovar Kim Nybble.

– Det blir rektors uppgift att prioritera inom sin budgetram, säger hon.

Enligt Kim Nybble finns det rektorer som anser att även deras skolor borde få ett större löneutrymme, även om de inte är högindexskolor. Hennes svar är att Malmö generellt har höjt lärarnas löner.

– Alla skolor har ju svårt att rekrytera behöriga lärare. Det är ett nationellt problem.

Cecilia Granestrand

Reporter

cg@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

RekryteringLöner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev