Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Studieförbunden: ”Vi kan bidra till etableringen”

Den utmaning som till nyligen handlade om hur samhället skulle klara ett bra bemötande av asylsökande handlar nu om om hur de många människor som ska stanna i Sverige bäst ska kunna etablera sig, skriver Studieförbunden, som har undersökt svenska folkets syn på etableringen av och har ett förslag om att folkbilda nyanlända för en bråkdel av dagens kostnader.

Publicerad: 4 januari 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behövs samverkan mellan civilsamhället och myndigheterna för att etableringen ska lyckas, anser majoriteten.


Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletNyanlända

För två år sedan hade de offentliga myndigheterna ingen chans att klara utmaningen att hantera det stora antal asylsökande som kom till Sverige. Civilsamhället stod för helt nödvändiga insatser när de offentliga myndigheterna helt enkelt inte räckte till. Folkbildningen med asylsökande startade i augusti 2015 och expanderade snabbt till 272 kommuner i hela landet.

Under 2016 fick närmare 80 000 asylsökande börja lära sig svenska och samhällsorientering i studieförbundens folkbildningsverksamhet. Det var genomförbart tack vare ett nära samspel mellan staten och studieförbunden. Staten agerade snabbt och tillförde omfattande resurser vilket möjliggjorde för de tio studieförbunden att mobilisera sina organisationer med finförgrenade nätverk i samhället och ett stort antal frivilliga.

Etableringen av nyanlända i dag behöver en bred kraftsamling från alla delar i det svenska samhället om vi ska lyckas väl. Regeringen har lagt fokus vid att försöka samordna Arbetsförmedlingen och de statliga och kommunala myndigheterna. Ansvaret kan inte enbart ligga på de offentliga myndigheterna att själva klara uppgiften, civilsamhället behövs ses som en självklar resurs. Skälen är enkla: På kort tid ska många människor in i samhället och integration i samhället innebär så mycket mer än kontakt med myndigheter. Studieförbunden och föreningslivet kan erbjuda helt andra kontaktytor än myndigheternas handläggare kan.

Studieförbunden har i en Novus-undersökning frågat svenska folket om etableringen av nyanlända. Undersökningen visar bland annat att:

■ Så få som 7 procent anser att offentliga aktörer kommer klara av etableringen på egen hand.
■ Så många som 80 procent menar att etableringen kommer lyckas bättre om studieförbunden och övriga civilsamhället spelar en aktiv roll.
■ Nästan varannan (48 procent) anser att studieförbunden och civilsamhället är en av de viktigaste aktörerna för en lyckad etablering.

En kraftig majoritet anser att det behövs samverkan mellan civilsamhället och myndigheterna för att etableringen ska lyckas. Myndigheterna kommer inte att klara uppgiften på egen hand. Den höga tilltron till civilsamhällets och studieförbundens förmåga att skapa integration och etablering är glädjande, men föga förvånande. Folkbildningen har i krävande samhällssituationer visat på en organisationsförmåga, flexibilitet och lösningsorientering för att möta utmaningarna fort och effektivt.

Antalet utrikes födda som deltar i studiecirklar ökar gradvis och nådde över 110 000 förra året. De största ämnena bland utrikes födda är språk, humaniora, historia och samhällskunskap. Inför 2018 har studieförbunden fått resurser riktade mot kortutbildade utrikes födda kvinnor. Det är ett välkommet förslag som tillvaratar folkbildningens förmåga att söka upp och engagera den gruppen.

Vi har ett konkret förslag som innebär att de tio studieförbunden kan driva folkbildning med så många som 100 000 asylsökande eller nyanlända. Verksamheten kan drivas i samtliga landets 290 kommuner. Infrastrukturen finns redan så vi kan starta direkt. I morgon. Verksamheten bör pågå i minst fem år – utmaningen kan inte mötas på kortare tid. Detta kan klaras till en kostnad om 500 miljoner kronor per år – en bråkdel av kostnaderna för de offentliga aktörerna på området eller det samhällsekonomiska priset av ett misslyckande. Etableringen av de många som kommit till vårt land de senaste åren är en ödesfråga. Kommer vi om tio eller tjugo år att konstatera att vi har en framgångsrik etablering av de nyanlända som kommit till vårt land eller inte?

Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletNyanlända

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev