Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Storstadsfixering hotar framtidens industrijobb

Sverige är ett starkt industriland där 77 procent av exporten är relaterad till tillverkningsindustrin. I Jönköpings län jobbar var fjärde anställd i industrin. Regeringen har nyligen lanserat strategier för nyindustrialisering och satsar på utbildningsplatser och insatser för kompetensförsörjning. Detta är välkommet - men många av satsningarna sker i storstäder medan framtidens industrijobb finns på mindre orter. Det går dessutom helt på tvärs med det fokus som statsministern hade i sitt jultal i helgen.

Publicerad: 19 december 2016, 11:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Digitaliseringen är en av de viktigaste aspekterna i vårt näringslivs omställningsarbete. Samtidigt har bara 47 procent av länets invånare bredbandsuppkoppling, skriver regionråd Malin Olsson (M).


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadArbeteGlesbygdUtbildning

Enligt statsminister Löfven blir 100 000 arbetstillfällen idag inte tillsatta på grund av att företagen inte hittar den kompetens de behöver. Tänk vilka effekter vi skulle kunna få ut om dessa tjänster kunde tillsättas! I Jönköpings län finns en mängd industriföretag inom en bredd av branscher och underleverantörer till många storföretag. En stor andel av dessa är familjeföretag, med en lång tradition av innovation och förnyelse, vars största utmaning är kompetensförsörjningen. Vi ser nu att bristen på regionala satsningar lägger krokben för framtidens industrijobb.

Regionala högskoleplatser nyckel till framgång.
Många företag som vill locka till sig högskoleutbildad personal vänder sig till vår regionala högskola Jönköping University. Utmaningen är dock att högskolan de senaste fem åren fått ett minskat antal utbildningsplatser. Trots hög kvalitet har neddragningarna främst skett på regionala högskolor, medan större universitet fått behålla sina platser. Samtidigt ger staten ett regionalt uppdrag att arbeta för förbättrad kompetensförsörjning för att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Det är svårt för län, kommuner och näringsliv att leva upp till detta när man samtidigt drar ner på den regionala högskolans utbildningsplatser.

Pendlingsmöjlighet för unga och välutbildade.
Vi kan förstå att unga hellre vill bo i regionhuvudstäderna men ändå ha möjlighet att ta industrijobb på mindre närliggande orter. Då måste också infrastrukturen stödja pendling till dessa orter och inte bara pendling till och från storstäderna. Beslut som tas på nationell nivå, där storstadens behov ställs mot den lilla kommunens behov, får till följd att företagen upplever hur det blir allt svårare att rekrytera. Till exempel höjer Trafikverket säkerhetsnivåerna på småvägar med krav på mitträcke eller sänkt hastighet. När vägarna i anslutning till många av länets industrier samtidigt ges låg prioritet ökar därmed restiden för pendlare. Konsekvensen blir att familjer som vill få livspusslet att gå ihop väljer andra alternativ.

Prioritera digitalisering på landsbygden.
Digitaliseringen är en av de viktigaste aspekterna i vårt näringslivs omställningsarbete. Samtidigt har bara 47 procent av vårt läns invånare bredbandsuppkoppling och det är ofta på mindre orter, där många av våra industriföretag finns, som uppkopplingen behöver förbättras. Många av våra industriföretag kan inte flytta till storstäderna - träindustrin ligger där den ligger.

Regeringens satsningar måste kopplas samman.
Regeringen satsar nu på bostadsbyggnation, främst i storstäderna. Men när många av framtidens industrijobb finns i Tranås eller Vaggeryd så krävs även en bostadspolitik för mindre orter. Är Sveriges industriföretag med i diskussionerna kring framtidens bostadspolitik och tas det hänsyn till framtida rekryteringsbehov för svensk industri?

För att nyindustrialiseringsstrategin och exportstrategin skall få effekt i hela Sverige måste de kopplas samman med infrastruktursatsningar som gynnar industrin och även involverar bostadspolitiken. Kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar måste spridas i hela landet och matchas med näringslivets behov.

Dialog och kraftsamling för framtidens industri
Vi i Region Jönköpings län saknar ett integrerat perspektiv där de olika departementen stödjer nyindustrialiseringsstrategin och där regeringen för en dialog med oss som region och med våra industriföretag kring hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för en fortsatt stark svensk industri. Industrin är stommen i svenskt näringsliv och en förutsättning för vår välfärd. Beslut som tas på nationell nivå kan antingen förstärka urbaniseringen eller bidra till att utveckla framtidens industrier i Sverige.

Låt oss kraftsamla tillsammans för en stark industri i hela landet!

Malin Olsson, regionråd (M), Jönköpings län, ordförande för nämnden Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News