Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Stoppa bidragsregnet över föreningslivet

Svenska myndigheter har för dålig koll på vad föreningsbidrag används till. I dag riskerar skattebetalarnas pengar inte bara att gå till verksamhet som inte tillför samhället någonting, utan till syften som är direkt kriminella eller motverkar demokratiska värderingar. Därför krävs att staten tillsätter en utredning för att skärpa kontrollen.

Publicerad: 15 mars 2018, 12:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Magdalena Andersson (S) borde tillsätta en utredning om föreningsbidrag.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet// Simon Hastegård/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FöreningsstödMagdalena AnderssonKommunerMyndigheter

Våra politiker älskar att ge pengar till behjärtansvärda syften. En hel del av dessa pengar går till verksamhet som är viktig och gör nytta för samhället, men långt ifrån alla. Ett bra exempel är stöden till föreningar, där kontrollen av hur skattebetalarnas pengar används har stora brister.

Varje år delar kommuner och myndigheter ut miljarder i bidrag till föreningslivet med liten kontroll på vad pengarna används till och närmast total avsaknad av samordning. Vi kräver därför att staten tar ett helhetsgrepp om utbetalningar och uppföljning av bidrag till föreningslivet och att finansminister Magdalena Andersson (S) tillsätter en utredning som svarar på var detta ansvar ska ligga.

Häromdagen kom slutbetänkandet om en reform av statens stöd till trossamfund, som bland annat föreslår tydligare demokratikrav för att samfunden ska berättigas offentliga medel. Tidigare i veckan meddelade Göteborg att de skärper kontrollen av föreningsbidragen efter rapporter om att pengar gått till kriminalitet och extremism. Även om problemen varit kända länge är det bra att något äntligen görs. Det tog inte lång tid innan Magdalena Andersson uppmanade andra att följa efter. Men problemen med det allmännas stöd till föreningslivet är inte bara kommunalt och stannar inte heller vid stödet till trossamfund.

Det grundläggande problemet är att det finns ett myller av myndigheter med uppdrag att stödja föreningslivet. Samordningen mellan dessa brister, liksom kriterierna för tilldelning och uppföljning av utbetalningarna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor delade ut 632 miljoner förra året, Allmänna arvsfonden 734 miljoner, Myndigheten för trossamfund 90 miljoner, Kulturrådet 2,2 miljarder och Riksidrottsförbundet 2,2 miljarder. När vi frågat några av dessa myndigheter hur de utvärderar projekten har det framkommit att det finns stora brister i uppföljningen och att samordning i princip inte existerar. Tillsammans delar de ut 5,9 miljarder varje år, men enligt Regeringskansliet fördelar cirka 29 myndigheter och förbund statsbidrag till föreningslivet så siffran är sannolikt ännu högre.

Slöseriombudsmannen har tagit ett stickprov av kommuner och regioner för att se hur mycket som delas ut lokalt. Vi har tittat på Nacka, Ystad, Gävle, Göteborg och Eslöv som delar ut mellan 260–650 kronor per invånare och år. Om det är representativt för alla landets 290 kommuner delar kommunerna ut mellan 2,6–6,5 miljarder varje år.

Bland landsting och regioner är det bara Sörmland och Dalarna som lämnat tydliga svar. Sörmland och Dalarna betalade ut 29,5 miljoner respektive 33 miljoner förra året. Det ger en indikation om att våra kommuner och regioner och landsting tillsammans delar ut mellan 3,6-7,5 miljarder till civilsamhället varje år. Det är en försiktig beräkning. En kartläggning som Statskontoret gjorde 2004 uppskattade att kommuner och landsting delade ut 5,1 miljarder till föreningslivet.

Men en förening kan söka bidrag för samma sak från flera olika håll. Ett exempel på detta som vi tittat på är Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum som tillsammans tagit fram mobilappen Reality Check, som tilldelats 2,9 miljoner av Allmänna arvsfonden och 1,4 miljoner av MUCF.

När vi frågat myndigheterna framkommer det att de inte var medvetna om att stöd för projektet sökts och beviljats från andra. Mångkulturellt centrum får dessutom nästan tio miljoner i verksamhetsbidrag varje år från Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting. Bristerna i samordning och uppföljning är inte nödvändigtvis brottslig, men det gör det svårt att upptäcka och motverka kriminalitet och riskerar att leda till att skattepengar används på ett ohederligt sätt.

Det offentliga delar ut miljardbelopp till föreningslivet. Det är uppenbart att både utbetalning och kontroll av offentliga medel måste skärpas och att det samlade ansvaret för detta borde ligga hos en enda myndighet.

Nu riskerar allt för mycket av skattebetalarnas pengar att inte bara gå till verksamhet som inte tillför samhället någonting, utan till syften som är direkt kriminella eller motverkar demokratiska värderingar. Stat och kommuner måste göra sitt yttersta för att skattepengar inte slösas bort eller används till ohederliga syften.

Johan Gustafsson, Chef för Slöseriombudsmannen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev