Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Stockholms stad har inte uppfyllt sina skyldigheter”

Vi har initierat en utredning för att avveckla Roma Skolklass på ett ansvarsfullt sätt. Jag kan bara beklaga att Stockholms stad inte uppmärksammat problemen tidigare.

Publicerad: 1 september 2016, 11:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KulturUtbildningElever

REPLIK I ett tidigare debattinlägg om Roma kulturklass uppmanar oppositionsborgarrådet Cecilia Brink (M) mig och Socialdemokraterna i Stockholms Stad att agera mot de uppdagade missförhållandena i Roma kulturklass i Hammarbyskolan i Stockholm

Jag kan bara beklaga att Stockholms stad inte har uppmärksammat problemen tidigare och därmed inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder. Vi har redan initierat en utredning om Roma kulturklass med det uttalade syftet att på ett ansvarsfullt sätt avveckla verksamheten under detta läsår. Ett brev har skickats till samtliga vårdnadshavare med uppmaning att de ska ta sitt ansvar för att eleverna fullgör skolplikten. Varje enskild elev följs upp genom en personlig pedagogisk kartläggning. Stöd ges till eleverna vid övergången till en ny skola. Målet är att alla elever ska ha en skola nära hemmet där de möter andra elever i samma ålder, inkluderas i den ordinarie undervisningen och naturligtvis får det stöd de behöver för att lyckas.

Alla elever i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning, oavsett sociala skillnader eller hemförhållanden. Samtidigt har alla elever samma skyldighet att delta i grundskolans verksamhet för att uppnå kunskapskraven i slutet av det nionde året. I fallet med Roma kulturklass på Hammarbyskolan visar Skolinspektionens granskning att varken Stockholms stad som huvudman eller eleverna har uppfyllt sina respektive skyldigheter. Denna svidande kritik från myndigheten är uppenbarligen på sin plats och därför har utbildningsförvaltningen skyndsamt vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla elever får den utbildning som de har rätt till. Dessa insatser kräver tät dialog med både skolans personal, eleverna och deras föräldrar.

Roma kulturklass har funnits sedan början av 1990-talet. Syftet med att starta klassen var att få en grupp elever som annars inte tog del av skolundervisningen att studera på både svenska och romani chib. Skolinspektionen har vid sin tillsyn av Hammarbyskolan identifierat flera allvarliga brister avseende den del av verksamheten som bedrivs inom Roma Kulturklass. Det handlar bland annat om omfattande frånvaro, trygghetsproblem, bristande elevhälsoarbete och otillräcklig undervisning för att eleverna ska kunna nå upp de uppsatta kunskapskraven i skolan. Som politiskt ansvarig för alla Stockholms stads kommunala skolor kan jag aldrig acceptera att det finns sådana brister och skillnader i undervisningen i våra skolor.

Den svenska skolan ska välkomna kulturella skillnader och kunna pröva olika metoder att uppnå inkludering. Det nu aktuella misslyckandet påminner oss dock om vikten av att aldrig tappa fokus från skolans huvuduppgift,nämligen att undervisa och ge alla barn en likvärdig utbildning.

Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KulturUtbildningElever

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev