Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Stockholm visar hur bra beroendevård kan se ut

Under hösten har beroende- och missbruksvården börjat diskuteras igen. Men det man diskuterar är huvudmannaskapet. En oväsentlig fråga om man vill ha en bättre beroendevård. Och där är verksamheten i Stockholm en förebild.

Publicerad: 17 december 2014, 12:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den nya regeringen är inte mer intresserad av missbruksfrågor än den förra.


Ämnen i artikeln:

Huvudmannaskap

Den förra regeringen var ointresserad av missbruksfrågor. När en ny regering nu tillträtt är det därför inte konstigt att debatten om beroendevården drar i gång igen. Men i stället för att diskutera problemen: den låga tillgången till vård sett över landet, den höga dödligheten hos narkotikamissbrukare, den närmast totala bristen på vård för läkemedelsberoende för att bara nämna några, så diskuteras huvudmannaskapet. Igen!

Missbruksutredning landade i att beroendevård skulle bedrivas av landstingen. Argumentationen var enkel: Beroende är en sjukdom och sjukdomar behandlas av sjukvården. Argument som ”Man går väl inte till socialkontoret med ett brutet ben” hördes i debatten.

Att det redan fanns en oftast väl fungerande uppdelning mellan sjukvården och kommuner, där sjukvården har ett medicinskt ansvar och kommunen ett socialt, låtsades man inte om. I stället gjorde man sitt bästa för att måla upp en bild av en bakåtsträvande, moralistisk socialtjänst som nekade beroende människor vård. Hälso- och sjukvården beskrevs i stället som en framsynt aktör som arbetade efter evidensbaserade metoder och tog emot behövande beroende med öppna armar. Mellan de två målades en avgrund där en rad patienter hamnade.

Det var en missvisande bild. RFHL har många dagliga kontakter med socialtjänsten i olika delar av landet och det finns i dagsläget inga problem med bakåtsträvande enheter som av ideologiska skäl är emot olika behandlingsformer. Socialtjänsten släpper oftast heller inte taget om beroende individer. De stora problemen finns i stället på landstingssidan. Köerna är långa. Bristen på beroendeläkare skriande. Är du en besvärlig patient, kan du skrivas ut från behandling utan att du kan överklaga detta beslut.

Är du en patient som har samsjuklighet så är risken stor att du bollas mellan psykiatri och beroende och inte får vård av någon. Den risken, visar många undersökningar, är betydligt större än att falla mellan socialtjänst och vård. Om detta skrev Missbruksutredningen ingenting.

Missbruksutredningen nämnde inte heller att det står landsting och kommuner fritt att göra som Stockholms län där landsting och kommun sitter i samma lokaler på lokala beroendecentrum. De patienter som behöver insatser av socialtjänsten får det på plats. De patienter som inte behöver det slipper.

I Stockholm finns landstingsdrivna mottagningar som jobbar med enklare beroendetillstånd utan att använda läkemedel parallellt med kommunala sådana. Beroendevården i Stockholm är en av de bästa i landet beträffande tillgång, utbud och patientnöjdhet. Man har gjort detta under nuvarande lagstiftning. Det handlar om prioriteringar från landstingets och kommunernas sida där man bestämt sig för att satsa och samverka.

Ingenting pekar på att den nya regeringen är mer intresserad av missbruksfrågor än den föregående.

Stockholm visar att man kan få till en väl fungerande beroendevård inom ramen för nuvarande lagstiftning, om bara den politiska viljan finns. Ekonomi och stordriftsfördelar får man i kommuner och landsting genom samarbete och samverkan. Vill man ha förändring gällande beroendevården är det därför dags att sluta debattera pseudoämnen och i stället sätta igång och börja reformera verksamheterna.

Per Sternbeck, förbundssekreterare RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Huvudmannaskap

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev