Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Statens stöd måste höjas”

Publicerad: 10 september 2015, 03:00

De ambulerande sjuksköterskorna Marie Agnestrand, Vida Anne Torelöv och Annika Lundström har informationsträff på arabiska på Hotell Eskilstuna.

Foto: Gustav Nyberg

Hittills i år har närmare 40 000 asylsökande genomgått hälsoundersökningar, vilket är nästan 70 procent fler än under samma period förra året. Flera landsting vidtar åtgärder för att klara det ökande trycket, men påpekar att den statliga ersättningen är för låg.


Ämnen i artikeln:

MigrationInvandringAsylsökande

Alla asylsökande, anhöriginvandrare och kvotflyktingar som kommer till Sverige erbjuds en hälsoundersökning. Hälsoproblem och smittsamma sjukdomar ska upptäckas och nödvändiga vaccinationer ges.

När antalet asylsökande nu ökar organiserar många landsting om sin verksamhet och nyanställer personal för att klara av att genomföra ytterligare tusentals hälsoundersökningar.

Landstinget i Sörmland har till exempel anställt tre sjuksköterskor i ett mobilt team, som åker ut till anläggningsboenden och har hälsosamtal och tar prover på dem som bor där. Region Skåne startade den 1 september ett nytt kunskapscentrum för migranters hälsa, som bland annat har i uppgift att se över hur hälsoundersökningarna organiseras.

– Under de senaste åren har flera vårdcentraler haft stora problem att klara sitt uppdrag. Inom Region Skåne har antalet asylsökande fördubblats och prognosen är att antalet kommer att fortsätta öka, säger Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.

Staten ersätter landstingen med 2 060 kronor per utförd undersökning, men den summan är enligt Pia Landgren alldeles för låg. Region Skåne beräknar att den verkliga kostnaden för personal och provtagningar i genomsnitt ligger på 3 600 kronor per undersökning.

– På senare år har Socialstyrelsen utökat sin rekommendation kring vad som ska ingå i hälsoundersökningar, utan att landstingen fått ytterligare ersättning, säger Pia Landgren.

Till Gävleborg väntas under året mellan 4 000 och 5 000 asylsökande. Regionens asyl- och migranthälsa, som genomför alla hälsoundersökningar, har på knappt två år fördubblat antalet anställda, från 8 till 19.

– 1 200 personer står på kö och vi undersöker nu dem som kom i maj och juni. Vi har dagliga diskussioner om hur vi ska komma ikapp utan att tumma på kvaliteten. Vi måste effektivisera och koncentrerar därför hälsoundersökningarna på smittskydd och på psykosocial hälsa, säger Margareta Rolfhamre, chef för asyl- och migranthälsan i Söderhamn.

Även Landstinget i Kalmar län har en särskild enhet, med fem sjuksköterskor, som utför hälsoundersökningar i hela länet. För att kapa de köer som uppstod förra hösten kallades extra personal in under tre helger i våras.

– Det är svårt att planera för en stabil bemanning, eftersom inströmningen fluktuerar. Det medför att vi behöver vidta extraordinära åtgärder, som helgmottagningar, vilket ofta är mer kostsamt, säger Ann Arvidsson, verksamhetschef vid asyl- och flyktinghälsan i Landstinget i Kalmar län.

I Västra Götaland ansvarar de enskilda vårdcentralerna för hälsoundersökningarna. En del har bildat gemensamma enheter för detta och i östra delen av regionen driver en vårdcentral ett mobilt team, som på uppdrag av and­ra vårdcentraler utför hälsoundersökningar på anläggningsboendena.

– Det är ett effektivt arbetssätt, men mobila team fungerar inte överallt, säger Margareta Berzén, medicinsk rådgivare på Västra Götalandsregionens koncernkontor.

Men det är inte bara hälsoundersökningarna som ökar belastningen på sjukvården. Vården ska även ta hand om de asylsökandes sjukdomar och hälsoproblem.

– Självklart blir det ett ökat tryck på vårdcentralerna. De saknar framför allt resurser för att ta hand om den psykiska ohälsan, säger Margareta Berzén.

En bidragande orsak till att fler hälsoundersökningar nu utförs är att landstingen lyckats öka andelen asylsökande som faktiskt genomgår den frivilliga undersökningen. I hela landet har de senaste åren bara knappt hälften av de asylsökande hälsoundersökts, men flera landsting uppger nu att de når mellan 70 och 99 procent av de asylsökande.

När en hälsoundersökning genomförts ska landstinget inom tre månader begära ersättning av Migrationsverket, som i sin tur har tre månader på sig att betala ut pengarna. Aktuell statistik från Migrationsverket innehåller därför inte alla hälsoundersökningar som faktiskt genomförts, men visar en klar ökning.

Under de första åtta månaderna 2015 har Migrationsverket betalat ut 81 miljoner kronor, för knappt 40 000 undersökningar. Under samma tid förra året betalades 49 miljoner kronor ut. Ersättningen till åtta landsting har mer än fördubblats.

Flera landsting flaggar för att kostnaderna inte täcks, och är missnöjda med att ersättningen per undersökning i år har sänkts med tio kronor. Ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för primärvård, Eva Olofsson (V), vill att staten tar ett större ansvar.

– Det statliga stödet bör höjas. Och det behövs mer resurser för att ta hand om psykisk ohälsa, eftersom det nu kommer många som flyr direkt från krig, säger hon.

Cecilia Granestrand och Hans Perkiö

40 000 undersökningar hittills i år

https://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/misc/40_000_undersokningar.pdf

Läs om hur Sörmlands mobila team med tre sjuksköterskor når nästan alla asylsökande på boendena. Beställ en prenumeration

här

.

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News