Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

SPF: Lägg ner vinstdebatten – låt oss äldre välja

Äldres valfrihet måste stärkas och en gång för alla måste vi komma bort från vinstdebatten. Vi uppmanar därför regeringen att införa ett kommunalt stöd för äldrecoacher, vilka i enlighet med individens behov faktiskt kan hjälpa äldre människor att välja, förklara skillnader, följa upp nöjdheten och bistå med information.

Publicerad: 6 februari 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VinstförbudÄldrevårdVinster i välfärden

Det krävs ett skifte i debatten om valfrihet i vård och omsorg - bort från frågan om vinster till fokus på det den äldre tycker är viktigast. Bara för att vi behöver omsorg är vi inte omyndiga och vi kan och vill absolut ha möjlighet att välja. Den som har hemtjänst eller lever på ett särskilt boende bryr sig lite om vem som står bakom verksamheten – det är i stället ens eget välbefinnande och kvaliteten och innehållet som är det väsentliga, och att kunna påverka detta.

Men förutsättningarna skiljer sig runt om i landet. I en del kommuner finns endast offentliga alternativ och begränsat inflytande, i andra finns en mix av utförare och möjlighet att välja till exempel hemtjänst. I mindre kommuner finns kanske högst tio utförare medan det i Stockholms stad finns över 200 hemtjänstutförare.

Seniorer i alla landets kommuner ska ha möjlighet att påverka och kunna välja och välja bort inom äldreomsorgen - Lagen om valfrihet bör göras obligatorisk.

I Sverige har vi kommit en bra bit på väg mot en värdig äldreomsorg, vi vill inte tillbaka till långvården eller ålderdomshemmen. Men för att stärka kvaliteten och möjligheten att påverka behövs åtgärder som sätter den äldre i fokus och som underlättar när man ska välja:

Den som har svårt att göra ett upplyst val bör få stöd av en äldrecoach. En hel del äldre är medvetna om att de kan välja och välja bort – de hör från bekanta om vilka verksamheter de är nöjda med eller har påstridiga anhöriga som jämför utbudet. Men det finns också äldre som varken har många anhöriga eller bekanta, eller för den delen internet och dator – där ju jämförelserna finns.

Dessutom vet vi att de mest sjuka har svårast att klara av en valsituation, de varken väljer eller väljer bort. På sina håll finns äldrelotsar men de hjälper inte den äldre att välja. Vi uppmanar därför regeringen att införa ett kommunalt stöd för äldrecoacher, vilka i enlighet med individens behov faktiskt kan hjälpa äldre människor att välja, förklara skillnader, följa upp nöjdheten och bistå med information.

De jämförelser som kommunerna erbjuder är i många fall inte bara knapphändiga utan saknar också viktiga uppgifter för att underlätta valet för den äldre. Dessa måste förbättras och fokusera på rätt saker. Ofta handlar frågorna om bemötande och punktlighet, medan de äldre bryr sig mer om personalkontinuitet och innehåll: vem som kommer hem till dem och vad de behöver hjälp med. Hur många som svarat på enkäterna och om en verksamhet oftare valts bort framgår sällan.

Myndigheternas tillsyn av vården och omsorgen måste bli bättre och vara kontinuerlig, inte bara enstaka ”tillslag”. För den enskilde omsorgstagaren eller den anhörige kan det också vara svårt att bedöma om omsorgen uppnår vissa kriterier eller inte. Kompetensen för sådana bedömningar ska finnas hos myndigheterna, och sådan tillsyn måste utövas kontinuerligt. För att den ska fungera väl och kontinuerligt behöver upphandlingen av vårdtjänster också förbättras – myndigheten måste ju veta vad som ska kontrolleras.

Oavsett ålder är vi individer, med egen vilja och önskemål. Äldreomsorgen är faktiskt till för oss äldre - det är fullt rimligt att den ska fokusera på det de äldre tycker är viktigast. Äldres valfrihet måste stärkas och en gång för alla måste vi komma bort från vinstdebatten. Välbefinnande, kvalitet och innehåll är det väsentliga, och att framförallt att kunna påverka detta. Äldrecoacher, förbättrade jämförelser och stärkt myndighetstillsyn skulle vara viktiga steg på vägen.

Gösta Bucht, talesperson för vård och omsorg Sveriges Pensionärsförbund, professor emeritus i geriatrik Umeå universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev