onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Sollefteå: Nu släcker staten lyset på landsbygden

Ska Trafikverket få släcka ned vägar hursomhelst? Nyligen mottog Sollefteå kommun ett dokument från Trafikverket där myndigheten påtalade att belysningen genom en del av riksväg 90 skulle släckas ned permanent. Trots att vägen går igenom ett samhälle med nästan 10 000 invånare och är detaljplanerat som tätort.

Publicerad: 4 december 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Var Trafikverkets tal om mer belysning längs statliga vägar bara tomt prat?

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

TrafikverketSKRTrafikDetaljplaner

Den senaste tiden har frågan om vägbelysning blivit en het potatis. Just nu genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Trafikverket ett pilotprojekt med syftet att skapa en inriktning för hur belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas.

Utifrån SKL:s och Trafikverkets gemensamma studie ”Belysning där det behövs” som ligger till grund för pilotprojektet, skulle det innebära att många av kommunernas belysningsstolpar i glesbygd måste bytas ut och kompletteras eller rivas. Detta eftersom många av kriterierna för när belysning ska finnas inte uppfylls, enligt studien. Kostnaderna för kommunerna riskerar att bli mycket höga. Trafikverket har meddelat att det ska ta ett större ansvar för drift och underhåll av belysning längs med statliga vägar, men Sollefteå kommun upplever motsatsen redan nu.

Sollefteå kommun har kommit fram till att pilotprojektet bör avbrytas och arbetet med kommande överenskommelser stoppas. Detta på grund av att Trafikverket är på väg att skapa prejudikat som gör att myndigheten kan släcka ned stora delar av sina anläggningar på sina vägar i och utanför storstadsområdena.Nyligen mottog Sollefteå kommun ett dokument från Trafikverket där myndigheten påtalade att belysningen genom en del av riksväg 90 skulle släckas ned för att aldrig tändas igen. Som skäl anförde myndigheten att man på eget bevåg räknar vägsträckan som landsbygd, trots att vägen går igenom ett samhälle med nästan 10 000 invånare och är detaljplanerat som tätort. I bestämmelserna gällande Vägar och gators underhåll (VGU) står det tydligt att Trafikverket är ansvarig att hålla med vägbelysning i tätort. Det står också tydligt att det är detaljplanen som avgör huruvida en vägsträcka ska anses vara landsbygd eller tätort.

Att Trafikverket väljer att göra en annan, och helt egen, tolkning av detaljplanen är inte bara ett brott mot bestämmelserna, det skapar också ett farligt prejudikat. Det kommer innebära att Trafikverket kan släcka ned kilometer efter kilometer av riksväg utanför storstadsområden genom att ignorera bestämmelser, detaljplaner och i stället göra egna godtyckliga bedömningar.

Vi anser att det är av största vikt att SKL ser till sina medlemmars intressen och inte tillåter Trafikverket att avvika från gällande bestämmelser för att agera godtyckligt. Det är inget bra sätt att bygga förtroende i omställningsprocesser.

Vill Trafikverket ha kommuners medverkan och lämna över stora kostnader och arbetsuppgifter bör man också visa att man själv vill och klarar av att uppfylla de bestämmelser som finns i dag. Att släcka ned en riksväg genom en tätort rimmar också illa med Trafikverkets fagra ord om att satsa mer på belysning längs med statliga vägar.

För Sollefteå kommun kommer detta att vara en viktig fråga som vi kommer att driva i samtliga forum och kanaler vi har. Det är viktigt att även statliga myndigheter håller sig till bestämmelser och avtal.

Åsa Sjödén, kommunstyrelsens ordförande (S) Sollefteå kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev