Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Socialt företagande kan bli så mycket bättre

Arbetsintegrerande sociala företag uppmärksammas allt mer. Vi har nu utarbetat ett elvapunktsprogram som syftar till att stödja och utveckla dessa företag. Genom att ge dem möjligheter att öka lönsamheten kan fler personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden få en möjlighet att gå från bidrag till egen försörjning.

Publicerad: 16 december 2014, 14:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadFunktionsnedsättning

De senaste veckorna har intresset för arbetsintegrerande sociala företag ökat rejält, bland annat genom en rapport och debattartiklar av Verdandi och Vägen Ut-kooperativen i Göteborg, men också genom inslag i TV4-nyheterna.

Vi i ledningen för SKOOPI - intresseorganisationen för dessa företag - gläds förstås åt uppmärksamheten, men vill också lyfta fram några av de behov och utmaningar som våra medlemsföretag har. SKOOPI:s styrelse har nu formulerat de viktigaste kraven till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna, och sammanfattat dessa i ett elvapunktsprogram vars mål är att stödja och utveckla sociala företag.

Många arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har fått ett visst stöd i sin start antingen genom projektmedel eller i form av andra offentliga medel. Men nu måste stöd ges också för affärsutveckling. Genom att få bättre lönsamhet kan fler personer som står långt från ordinarie arbetsmarknad få en möjlighet att gå från bidrag till egen försörjning.

Det finns emellanåt en föreställning om att ASF ska ha lägre priser på sina produkter och tjänster därför att samhället bidrar till den ekonomiska ersättningen för personer som arbetar där. Men precis som vilka företag som helst, måste även ett ASF ha priser som gör att man konkurrerar på ett sunt sätt och med sunda metoder. Däremot ges ett både personligt och samhällsekonomiskt mervärde för dem som nyttjar de sociala företagens utbud, därför att det finns en omsorg om de som arbetar där och att de får jobba 100 procent av sin förmåga. Det saknas dock en hel del förutsättningar för våra medlemsföretag, som finns hos andra.

Det behövs utbildning. Många medarbetare hade överhuvudtaget inte en tanke på att bli företagare, utan blev det för att lösa sin situation på arbetsmarknaden. Alla har heller inte haft hjälp av företagsutvecklare som gett en grundkurs i företagande. Det behövs alltså löpande bättre kunskaper om att leda företag, om ekonomi och bokföring, personalansvar och arbetsmiljö, om lagar och regler och om handledning, upphandlingar och avtal.

Handledarna i ASF skulle behöva ett aktivt stöd i sin roll, liksom verksamhetsledarna. SKOOPI vill vara det stödet, men behöver ett reguljärt verksamhetsbidrag för att bättre fullfölja sin uppgift. I dag lever organisationen i första hand på medlemsavgifter.

Utbildning behövs också för de myndigheter som våra företag samarbetar med. Det är inte acceptabelt att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller de olika kommunernas socialförvaltningar, hanterar personer olika när platser ska ges på ASF eller när ekonomiska stöd administreras.

Men även kommunala upphandlare behöver få mer kunskap om ASF. Upphandlingar måste förenklas så att ASF har en chans att vinna dem. Om fler kommuner och större företag inför sociala krav i upphandlingar ges fler ASF möjligheten att komma ifråga som leverantörer av produkter och tjänster.

Alla företag kan inte, och ska inte heller få kallas för arbetsintegrerande sociala företag. I dag finns fyra kriterier för att ett företag ska få kallas det. Ge SKOOPI möjligheten att värdera hur kriterierna uppfylls precis som vid inträde som medlem i SKOOPI, så skulle sedan intyg som bevis på tjänsternas kvalitet kunna utfärdas i samarbete med tredje part.

Det borde vara en fördel för alla parter att veta att de ASF som kan komma i fråga för en upphandling till exempel ger delaktighet för sina medarbetare, återinvesterar sitt överskott, är fristående från offentlig verksamhet och framförallt skapar arbetstillfällen.

Penilla Gunther, ordförande SKOOPI

Sofia Modigh, verksamhetschef SKOOPI

Penilla Gunther, Riksdagsledamot (KD), representant för Riksdagens nätverk för jämlik vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev