måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Socialdemokraternas politik hotar självstyrelsen

Det kommunala självstyret är inget självändamål. Det existerar bara för att det är det bästa sättet att utveckla välfärden. Men om socialdemokraterna genom centrala beslut avlövar den lokala demokratiska nivån den makt och det ansvar medborgarna gett oss är det en utveckling som hotar hela den lokala demokratin.

Publicerad: 1 september 2014, 11:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FörtroendevaldaVälfärdstjänster

Den svenska demokratin är byggd på en lokal grund. Det kommunala självstyret är kärnan i svensk demokrati. Det är genom de tusentals fullmäktigeledamöterna och de tiotusentals nämndledamöterna som svensk demokrati manifesteras.

Men allt kan inte skötas lokalt. Det insåg kloka lokala politiker för länge sedan och för 150 år sedan skapades grunden för det som idag är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Organisationens viktigaste roll i dag och historiskt är att vara en stark part som arbetsgivarorganisation. Oavsett politisk majoritet lokalt ska SKL ta parti för kommuner och landsting, deras möjligheter och behov.

Som ordförande i en av SKL:s beredningar är detta en av de både svåraste och mest spännande delarna av uppdraget. Jag – som folkpartist – måste företräda både vänsterpartiets Fagersta och det moderata Vellinge i mitt uppdrag. Speciellt gäller det i fråga om SKL:s relationer med staten.

Det har funnits en bred samsyn kring denna roll som SKL spelar. Det är viktigt att SKL företräder ett medborgarperspektiv, uttryckt i den lokala demokratiska processen. Och det har tjänat medborgarna, välfärden och utvecklingen väl. Men nu verkar denna samsyn vackla. Socialdemokraterna har upprepade gånger föreslagit att den nationella nivån ska ta över den breda samsyn byggd på lokal demokrati som hittills rått. Låt mig ta de tre tydligaste exemplen:

1) Socialdemokraterna vill ha en ovillkorlig rätt till heltid. Därför har Stefan Löfven lovat att partiet ska ordna det via SKL:s Förhandlingsdelegation. Partiets vallöften centralt ska trumfas igenom oavsett vad den lokala nivån anser fungera.

2) Socialdemokraterna lovar 25 000 trainee-tjänster inom vård och omsorg. Trainee-tjänsterna ska leda till undersköterskekompetens. Men partiets löften räcker bara till 1/6 utbildning. Resten ska kommuner och landsting stå för. Kostnaderna för detta, minst 3,5 miljarder kronor per år, ska täckas inom befintlig budget. Under de sex år utbildningen tar, kommer dessutom äldre och sjuka delvis att vårdas av outbildad arbetskraft.

3) Socialdemokraterna vill plötsligt satsa på lärarlöner. Men Stefan Löfven kan inte lova ökade lärarlöner så länge skolan är en kommunal angelägenhet. SKL för centrala förhandlingar med lärarfacken, varefter de lokala förhandlingarna sker med respektive kommun. Detta verkar dock socialdemokraterna vilja ändra på, kanske med bakgrund att just socialdemokratiska kommuner är sämre på lärarlöner. Men Löfven vill inte förstatliga skolan. Istället ska man ” tillsammans med skolans och arbetsmarknadens parter föra en dialog om ytterligare steg för att höja lärarnas löner”. Åter ska det nationella perspektivet styra SKL.

Det kommunala självstyret är inget självändamål. Det existerar bara för att det hittills visat sig vara det bästa för att utveckla välfärden. Men om socialdemokraterna genom centrala beslut i partiets verkställande utskott avlövar den lokala demokratiska nivån den makt och det ansvar medborgarna gett oss är det en utveckling som inte främst hotar SKL:s roll, utan hela den lokala demokratin.

Vad säger alla de tusentals socialdemokratiska förtroendevalda i kommuner och landsting när deras roll bara blir att effektuera centrala nationella beslut? Vad säger de kommun- och landstingsstyrelseordföranden som ska ta ansvar för verksamheterna, men som saknar reell makt?

Det må vara bekvämt för nationella politiker att lova att deras löften ska genomföras genom lokala beslut. Men det skapar maktlösa lokala politiker och gräver den lokala demokratins grav.

Staffan Werme, fd kommunalråd Örebro, ordförande i Beredningen för primärvård och äldreomsorg SKL, partistyrelseledamot (FP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev