Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Sned fördelning av flyktingmiljarder

Publicerad: 29 april 2016, 09:14

Små kommuner med stora anläggningsboenden har fått stora pengar. Ebo-kommunerna har man svårare att förstå, säger Boel Godner (S), kso i Södertälje.

Foto: Rickard Kilström, Jeppe Gustafsson, Scanpix

Regeringens två stora miljardstöd till kommunerna för flyktingmottagandet har värderat flyktingar i anläggningsboenden på landsbygden 36 procent högre än flyktingar i Södertälje. Regeringen har valt att kraftigt prioritera kommuner med hastigt uppbyggda boenden.

Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitikKommuner

Måns Wikstrand

mwi@dagenssamhalle.se


Sedan flyktingsituationen i höstas hamnade på allas läppar har regeringen agerat med två miljardstöd till kommuner och landsting. Två gånger 10 miljarder kronor, varav 16 miljarder till kommunerna. Pengarna ska i allt väsentligt användas 2016 och 2017. Nästan 90 procent — 13,9 miljarder — fördelas efter hur många flyktingar kommunerna tagit emot. Regeringens fördelningsnycklar har inneburit enormt stora stöd till vissa kommuner. Svårbegripligt små för andra.

– Det är inte rättvist. Det här blir aldrig rätt, så är det bara, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Till Södertälje har flyktingar sökt sig i massor i många år, ofta för att det där finns en släkting, eller åtminstone folk som talar samma språk. Ebo-lagen gör det möjligt att redan under asyltiden bosätta sig på egen hand. Kommunen har stadigvarande 500–700 nyanlända barn att ta hand om i skolan.

Få kommuner har så tydligt och varaktigt fått ta ansvar för svenskt flyktingmottagande. 121 kommuner har fått mer pengar per invånare i regeringens två miljardutdelningar.

– Små kommuner med stora anläggningsboenden har fått stora pengar. Ebo-kommunerna har man svårare att förstå. Det borde vara tvärtom. De stora ansträngningarna för kommunekonomin ligger just i ebo-mottagandet, säger Boel Godner.

Vid sidan av kritiken i sak är hon ändå glad. Södertälje har ju äntligen fått lite utdelning.

– Ingen tidigare regering oavsett partifärg har sett ebo-kommunerna över huvud taget. Vi är otroligt tacksamma över framstegen.

De fem kommuner som har fått det största flyktingstödet per invånare är alla små landsbygdskommuner där Migrationsverket har stora anläggningsboenden: Ljusnarsberg, Norberg, Lessebo, Laxå och Åsele. Tillsammans har de tagit emot nästan lika många flyktingar som Södertälje i de kategorier som regeringen valt att fördela pengarna efter, cirka 5 400 mot 5 600. Men tillsammans får de fem toppkommunerna 60 miljoner mer i statsbidrag än Södertälje.

Regeringen har gett stora pengar för asylsökande vid två närliggande datum. I hög grad samma personer. Det gör att asylsökande prioriterats tungt. Effekten blir att asylsökande som bor i stora anläggningsboenden ger betydligt mer pengar än kommunmottagna med uppehållstillstånd.

7 av 10 flyktingar i Södertälje är kommunmottagna, de har valt Södertälje själva.

I Ljusnarsberg är förhållandet det omvända, 7 av 10 flyktingar är asylsökande, saknar uppehållstillstånd och finns på anläggningsboenden.

Följden blir att Södertälje får 36 procent mindre för varje flykting än de fem toppkommunerna. En mindre del av skillnaden beror på andelen barn. Barn värderas lite högre. Men den största delen beror på viktningen mot asylsökande.

I Ljusnarsberg är kommunalrådet Ewa-Leena Johansson (S) nästan förbluffad över utdelningen. 55 miljoner totalt, drygt 11 000 kronor per invånare. Pengarna motsvarar hela kostnaden för kommunens förskoleverksamhet i drygt tre år.

Har ni så stora kostnader knutna till asylmottagandet?

– Det där är en fråga som är helt omöjlig att svara på. Vi måste se de här pengarna i ett mer långsiktigt perspektiv, säger hon.

Ljusnarsberg är urtypen för en asylkommun: långvarig befolkningsminskning där kommunen kämpat för att krympa kostymen. Entreprenörer hittar stora billiga utrymmen att etablera stora flyktinganläggningar på. Och plötsligt ska en skolverksamhet som omfattat 400 elever ökas ut med 100–120 nyanlända som inte talar svenska.

– Man behöver förstå att så stora ökningar på väldigt kort tid blir väldigt kännbart, säger Ewa-Leena Johansson.

Är Ljusnarsberg vinnare på situationen efter bidragen?

Ewa-Leena Johansson är tyst en stund.

– Det beror på vår förmåga, svarar hon så.

– Om vi använder pengarna klokt, gör investeringar som lyfter vår verksamhet och jobbar med integrationen på ett bra sätt så att vi blir fler invånare – ja, då är vi absolut vinnare!

Mottagandet i Södertälje och andra ebo-kommuner — som Norrköping, Göteborg och Malmö exempelvis — är långvarigare genom att flyktingarna ofta blir kvar i kommunen. Skillnaden mot kommunerna med anläggningsboenden är såvitt man hittills kan se stor. Därifrån flyttar flyktingarna i hög grad någon annanstans. Under asyltiden är kommunens ansvar i huvudsak skola och förskola.

I dagsläget ser Ljusnarsberg ut att ha varit lyckosamma med tajmningen av regeringens bidrag. Sedan årsskiftet har ett ankomstboende med 400 flyktingar minskat till att hysa cirka 100.

Norbergs ersättning — 59,6 miljoner totalt — motsvarar kommunens förskolekostnad i 22 månader. Kommunalrådet Åsa Eriksson (S) är tydlig: så stora ofinansierade kostnader kopplade till de asylsökande har man inte. Men hon ser pengarna som en kompensation till alla i Norberg, inte bara flyktingarna.

– Utifrån vårt perspektiv har vi under längre tid haft större kostnader än intäkter för vår verksamhet för asylsökande och nyanlända. Det har kostat oss i form av uteblivna satsningar, uteblivet fastighetsunderhåll, uteblivna amorteringar på låneskulden. Hur mäter man värdet av det uteblivna? Jag vet inte. Men jag vet att vi under lång tid levt i en mager tillvaro och att våra invånare betalat priset.

Är ni vinnare på situationen i och med de här bidragen?

– Jag tänker inte säga att det lönar sig. Men nu fick vi verktyg för att åstadkomma ett bra mottagande och det tycker jag vi ska ha.

LÄS MER: Ersättningarna har inte räckt. 

Topp 5 – kommunerna som får mest flyktingbidrag

https://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/misc/ds_16_4-5.pdf

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev