tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Snabb byggstart i Skåne bra för hela Sverige

En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne bidrar till nationella mål om jobb och tillväxt - inte bara i Skåne utan i hela Sverige. Vi ser fram emot ett fruktbart och nära samarbete med staten, skriver flera skånska toppolitiker.

Publicerad: 2 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverigeförhandlingens initiativ till dansk-svenskt samarbete för prognoser över Öresund är ett steg i rätt riktning.


Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenÖresundsregionenTågtrafikHöghastighetståg

Sverigeförhandlingen har gått in i skarpt förhandlingsläge. Under måndagens inledande seminarium poängterade chefsförhandlaren HG Wessberg att den utbyggnadsstrategi som ska gälla för den nya höghastighetsbanan beror på var det är snabbt och lätt att förhandla.

Skåne välkomnar den inställningen då vi här står eniga om både sträckning och prioriteringar. Vi är övertygade om att våra bud skapar tillväxt och hållbar utveckling såväl för Skåne som för hela Sverige. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne bidrar till nationella mål om nya bostäder och fler i arbete.

Inför förhandlingarna har Trafikverket föreslagit två alternativa utbyggnadsstrategier för höghastighetsbanan. Det ena alternativet innebär att sträckan Hässleholm-Lund prioriteras före återstående delar av sträckningen Stockholm-Jönköping-Göteborg. Det är en klok prioritering som direkt kan användas för trafik.

Att denna sträcka är överbelastad har varit känt länge. Nya utredningar visar dessutom att det kan vara allvarligare än vad tidigare prognoser förutspått. Inom tio år beräknas spåren norr om Lund ha en trafikbelastning på 148 procent.

I transitregionen Skåne trängs gods- och persontransporter på Södra stambanan. Ju snabbare som persontrafik kan föras över till den nya höghastighetsbanan desto snabbare frigörs kapacitet för godstrafik och utvecklad regionaltrafik på stambanan. Detta har stor betydelse för Sveriges export.

Malmö har den största befolkningsökningen i Sverige. I december skrev Malmö upp sin befolkningsprognos med 62 procent, och Lund, Helsingborg, Kristianstad ligger inte långt efter. Nya befolkningsprognoser visar att vi snabbt kommer bli ännu fler skåningar.

Eftersom det redan i dag råder bostadsbrist i 22 av Skånes 33 kommuner brådskar insatser som kan vända utvecklingen. Höghastighetsbanan kan tillsammans med trafikåtgärder i storstäderna fungera som en hävstång för ökat bostadsbyggande.

I Skåne ser vi en stor möjlighet att utveckla vår regionala kollektivtrafik genom satsningarna inom Sverigeförhandlingen. Med kompletterande spåråtgärder som Skånebanan, Västkustbanan och andra förbättrade spåranslutningar till städerna kan Pågatågen fungera som Skånes motsvarighet till Stockholms tunnelbana.

Det blir lättare för skåningar att bo på en ort och arbeta på en annan. Med bättre tillgänglighet förbättras matchningen på arbetsmarknaden. Skånes två arbetsmarknadsregioner sammankopplas till en och fler människor kommer i arbete.

Utveckling av den snabba storregionala trafiken medför dessutom att andra regioner knyts närmare arbetsmarknads- och transitregionen Skåne och till Europa. Sverige behöver fler fasta förbindelser till Danmark och lättillgängliga transportkorridorer via hamnar söderut.

Sverigeförhandlingens initiativ till dansk-svenskt samarbete för prognoser över Öresund är ett steg i rätt riktning. En HH-förbindelse behöver påbörjas så snart det går och en Öresundsmetro är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro.

Nya fakta om kapacitetsbrist i det skånska järnvägsnätet i kombination med de nya befolkningsprognoserna gör de skånska förhandlingsbuden än mer angelägna för Sverige. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne innebär en satsning på hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi ser fram emot ett fruktbart och nära samarbete med staten.

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S), Region Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborgs Stad

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande (S) Lund

Pierre Månsson, kommunalråd (L) Kristianstads kommun

Lena Wallentheim, oppositionsråd (S) Hässleholms kommun

Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordf (S), Trelleborg

Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordf (S) Ystad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev