lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Sluta spela Svarte Petter med våra äldre”

Det är inte värdigt för våra äldre att de i onödan ska vara kvar på sjukhusen när de är färdigbehandlade. Landstingen, regionerna och kommunerna måste skärpa till sig och sluta spela Svarte Petter med våra äldre. Lagstiftning som stärker omsorgen och vården om våra äldre måste komma på plats.

Publicerad: 18 mars 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tusentals färdigbehandlade patienter får vänta på att skrivas ut från vården.


Ämnen i artikeln:

Tummas på säkerheten?VårdplatserÄldresjukvårdÄldrevårdPatientsäkerhet

Tusentals färdigbehandlade patienter får vänta på sjukhus varje år. Detta trots att patienterna är redo att skrivas ut och borde tas om hand av kommunen. En majoritet av dessa patienter är äldre. Skärpt lagstiftning för att få kommuner och landsting/regioner att samverka kring de mest sjuka och sköra äldre är bra. Men det räcker inte. PRO vill ha en särskild lag för att stärka äldres rättigheter i vården och omsorgen.

Äldres rättigheter behöver stärkas i samhället. I dag är det frivilligt för kommuner och landsting/regioner att samordna vård- och omsorgsinsatser till äldre. För att få till en bättre ordning kräver PRO en egen lag om omsorgen och vården för äldre personer. En viktig del i en sådan lagstiftning ska vara att det finns en gemensam ledning och styrning inom länet för att fullgöra uppgifterna när det gäller de mest sjuka äldre med omfattande behov av omsorg eller omfattande sjukvård. Först då blir det skarpt läge för kommunen och landstinget att samarbeta.

I dag får tusentals färdigbehandlade patienter vänta varje år på att skrivas ut från vården. Kommunerna och landstingen brister här i sitt samarbete. Orsakerna kan variera, men eftersom inte kommunerna tar över ansvaret för de utskrivningsklara patienterna i tid från landstingen så tas vårdplatser upp i onödan.

Konsekvensen blir att nya vårdsökande inte kan bli inlagda och att överbeläggningar uppstår på sjukhusen. Dessutom finns det risker att de äldre patienter som är utskrivningsklara får nya infektioner när de tvingas vara kvar på sjukhusen. PRO är därför positiva till skärpt lagstiftning på kommunerna och landstingen att samarbeta. Tiden som en utskrivningsklar patient är kvar på sjukhuset måste kortas.

Det förebyggande arbetet och omhändertagandet av äldre personer i vården måste bli bättre. PRO anser att läkare och sjuksköterskor i större utsträckning än i dag ska besöka äldre sjuka personer i hemmet i stället för att den sjuke äldre själv ska komma till sjukhuset. På så sätt kan akuta sjukvårdsbesök förhindras. För äldre, sköra personer kan det vara mycket påfrestande att uppsöka akutsjukvården, ofta med långa väntetider. Särskilt gäller detta äldre personer med förvirringstillstånd och som kanske inte heller har en anhörig närvarande. Äldre personer riskerar dessutom att ådra sig infektioner som kan bli mycket allvarliga för deras hälsa.

För att avhjälpa detta har det pågått arbete med särskilda mottagningar för de mest sjuka äldre. Utvärdering av ett sådant projekt i Östergötland visar att kostnaderna inte ökade och att de äldre var mycket nöjda. PRO anser att alla landsting borde studera detta och att de bör skapa särskilda mottagningar som bättre kan ta hand om äldre personer.

Det är inte värdigt för våra äldre att de i onödan ska vara kvar på sjukhusen när de är utskrivningsklara. Landstingen/regionerna och kommunerna måste skärpa till sig och sluta spela Svarte Petter med våra äldre. Lagstiftning som stärker omsorgen och vården om våra äldre måste fås på plats.

Curt Persson, ordförande PRO, Pensionärernas riksorganisation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev